ในส่วนนี้

วิธีการของเราในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

เราใช้มาตรฐานการบรรเทาผลกระทบที่เคร่งครัดเมื่อได้ดำเนินงานในถิ่นที่อยู่อาศัยที่สำคัญ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและสำคัญต่อการอนุรักษ์พืชและสัตว์พันธุ์ที่หายาก

บริเวณที่เปราะบางด้านสิ่งแวดล้อม

เรามีแผนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่คำนึงถึงมาตรฐานสากลและหลักการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดของอุตสาหกรรม

 

ชีวิตใต้ผืนน้ำ

เราทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อเสาะหาแนวทางปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของโลกใต้ทะเล เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพในมหาสมุทรต่าง ๆ กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากการทำการประมงที่มากเกินไป มลภาวะ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัจจัยอื่น ๆ

ชีวิตบนผืนดิน

เราทำงานเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณใกล้กับสถานที่ปฏิบัติงานของเรา

Featured content

Conserving the Coral Triangle

A Shell-supported foundation is empowering local communities to help to conserve one of the world’s most biodiverse marine environments.

The incredible journey of Flex the Whale

A young whale’s remarkable migration across vast ocean distances has led scientists to a new understanding of the world’s grey whales.

พันธมิตรด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธมิตรด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เชลล์ทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม จากการดำเนินงานของเรา รวมถึงเพิ่มประโยชน์แก่ชุมชนที่เราดำเนินงานอยู่

Read more about the organisations we work with