ก๊าซธรรมชาติ

เรากำลังหาหนทางที่จะนำไปสู่แหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่ ๆ ซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ที่สะอาดที่สุด ก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก ติดค้างอยู่ตามซอกพรุนเล็ก ๆ ของหิน ขนาดของมันมีความเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์ถึง 100 เท่า ก่อนหน้านี้ทรัพยากรเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรที่มีความยากลำบากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงในการสกัดเพื่อนำมาใช้ แต่บัดนี้ เทคโนโลยีขั้นสูงช่วยให้เราสามารถเข้าถึงแหล่งก๊าซได้อย่างมีความรับผิดชอบและก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานเพิ่มขึ้น เราใช้เวลากว่า 35 ปีในการคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อแปลงก๊าซเป็นผลิตภัณฑ์เหลวเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทำความร้อน เชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งและหล่อลื่น ที่ประเทศกาตาร์เราได้ก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อแปลงก๊าซธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์เหลว Pearl GTL แหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่หลายแห่งอยู่ห่างไกลจากลูกค้าของเรามาก การทำให้ก๊าซเย็นเพื่อแปลงสภาพเป็นของเหลว ที่อุณหภูมิ -165°C (260°F) ทำให้เราสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังโรงคืนสภาพก๊าซเพื่อส่งต่อไปยังลูกค้า เชลล์ยังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการยักษ์ลอยน้ำแห่งแรกรองรับการแปลงก๊าซเป็นของเหลว Prelude FLNG

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ

การขุดเจาะ

เทคโนโลยีขุดเจาะและเทคนิคใหม่ ๆ ทำให้หลุมเจาะมีความยาวมากขึ้นและสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้กว่า 10 กิโลเมตร เราได้ขุดหลุมเจาะที่มีความคดเคี้ยวจำนวนมากเพื่อเข้าถึงแหล่งน้ำมันขนาดเล็ก วิศวกรจะเจาะหลุมในแนวนอนเพื่อให้สามารถ หักมุมและคดเคี้ยวแนวเจาะไปมาระหว่างบ่อน้ำมันหนึ่งไปยังอีกบ่อหนึ่ง นอกจากนี้เรายังได้ออกแบบท่อกรุโลหะพิเศษซึ่งเป็นท่อที่สามารถขยายได้เพื่อช่วยสร้างหลุมเจาะที่ยาวขึ้น

เทคโนโลยี Smart Fields® ของเราอาศัยข้อมูลดิจิตอลจากตัวเซ็นเซอร์ใต้พื้นดินบวกกับเทคนิคการตรวจหาแหล่งกักเก็บเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการของเรา เช่น การใช้วาล์วควบคุมระยะไกลที่ติดตั้งในระดับความลึกของหลุมเจาะ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขุดเจาะ

การเพิ่มผลผลิตน้ำมันดิบ

เมื่อแหล่งน้ำมันถึงระดับที่ใกล้จะหมด จะมีปริมาณน้ำมันเหลือใต้ดินราวสองในสามเพราะการผลิตจะเป็นไปได้ยาก และเสียค่าใช้จ่ายสูง การเพิ่มผลผลิตน้ำมันดิบ (EOR) อาศัยการฉีดไอน้ำ ก๊าซหรือสารเคมีเข้าไปเพื่อดันน้ำมันขึ้นมาที่พื้นผิว สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ หรือ International Energy Agency ระบุว่าการเพิ่มศักยภาพในการผลิต ด้วยวิธีนี้ทำให้ขุดเจาะน้ำมันเพิ่มเติมได้อีกถึง 300,000 ล้านบาร์เรล

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มผลผลิตน้ำมันดิบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในพลังงานและนวัตกรรม

พลังงานในอนาคต

เราใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเราเพื่อส่งมอบพลังงานที่สะอาดและมีปริมาณมากขึ้นสำหรับประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

เอาชนะความท้าทายทางด้านเทคโนโลยี

เราพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อค้นหาและเพิ่มการผลิตพลังงานที่ปลอดภัยและมีราคาย่อมเยา