เชลล์เชื่อว่าหากชำระเงินให้กับรัฐบาลอย่างโปร่งใสก็จะสร้างความไว้วางใจเพิ่มขึ้นด้วย เราชำระภาษีและค่าสิทธิให้กับรัฐบาลทั่วโลก เรารายงานการชำระเงินของเราให้กับรัฐบาลตามกฎและระเบียบต่าง ๆ เช่น EU Accounting Directive

เรายังคงทำงานในประเด็นดังกล่าวนี้และสนับสนุนกฎระเบียบการรายงานที่บังคับใช้กับอุตสาหกรรมขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก เราทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหลายรายเพื่อหาวิธีการที่นำมาปฏิบัติได้จริงในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินของเราให้กับรัฐบาล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

ยินดีต้อนรับสู่รายงานความยั่งยืนของเชลล์ ซึ่งครอบคลุมผลการดําเนินงานด้านสังคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของเรา นอกจากนี้ยังเป็นการกําหนดกลยุทธ์ของเราในการเปลี่ยนธุรกิจไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ความปลอดภัย

เรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบพลังงานอย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับพนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม