เชลล์เชื่อว่าหากชำระเงินให้กับรัฐบาลอย่างโปร่งใสก็จะสร้างความไว้วางใจเพิ่มขึ้นด้วย เราชำระภาษีและค่าสิทธิให้กับรัฐบาลทั่วโลก เรารายงานการชำระเงินของเราให้กับรัฐบาลตามกฎและระเบียบต่าง ๆ เช่น EU Accounting Directive

[Use the following only if the country is an EITI member/candidate]

และนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญว่าเหตุใดเราจึงเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของ Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) ซึ่งเริ่มเปิดตัวในปี 2002 [Country name] เข้าร่วม EITI ใน [year] EITI ทำงานเพื่อเพิ่มความโปร่งใสของรายได้ที่รัฐบาลได้รับจากกิจการน้ำมันและแร่ธาตุต่าง ๆ 

[Text applies to all countries]

เรายังคงทำงานในประเด็นดังกล่าวนี้และสนับสนุนกฎระเบียบการรายงานที่บังคับใช้กับอุตสาหกรรมขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก เราทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหลายรายเพื่อหาวิธีการที่นำมาปฏิบัติได้จริงในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินของเราให้กับรัฐบาล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

เราได้เริ่มจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยสมัครใจ อย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์มาตั้งแต่ปี 1997

ความปลอดภัย

เรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบพลังงานอย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับพนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม