คณะผู้บริหาร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

มกราคม 2563

ภาพของ ปนันท์ ประจวบเหมาะ

ปนันท์ ประจวบเหมาะ

ประธานกรรมการและกรรมการบริหารฝ่ายการเงิน

ภาพของวีธรา ตระกูลบุญ

วีธรา ตระกูลบุญ

กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น

เรืองศักดิ์ ศรีธนวิบุญชัย

เรืองศักดิ์ ศรีธนวิบุญชัย

กรรมการบริหารธุรกิจโมบิลิตี้

Chuchart ศรีวรรณวิทย์

ชูชาติ ศรีวรรณวิทย์

กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม

ภาพของชนิดา ปิ่นเจริญ

ชนิดา ปิ่นเจริญ 

กรรมการบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประเทศไทยและเวียดนาม

ภาพของณัฐ เขมกวัฒน์

กมล คงสกุลวัฒนสุข

กรรมการผู้จัดการธุรกิจร่วมทุนพัฒนาทรัพย์สิน

Kamolpat พหลโยธิน

กมลพัทธ์ พหลโยธิน

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจยางมะตอย ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า

องอาจพันธ์ โพธิ์ศรี กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการคลังน้ำมัน

องอาจพันธุ์ โพธิ์ศรี

กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจจัดหา จัดเก็บ และจัดจ่าย

ศรีรัชต์ ธนะรัชต์

ศรีรัชต์ ธนะรัชต์

กรรมการบริหาร ฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์

สำนักงานใหญ่ของเชลล์ตั้งอยู่ในกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประธานบริหารสูงสุดของเรา คือ มร.เบน ฟาน เบอร์เดน

อ่านประวัติของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชลล์

เราเป็นใคร

เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบุคลากร และพัฒนาการของเราจากร้านค้าเล็ก ๆ ในกรุงลอนดอนเมื่อเกือบ 200 ปีที่แล้ว

สิ่งที่เราทำ

เชลล์เป็นบริษัทพลังงานระดับนานาชาติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานจากทั่วโลกที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความต้องการพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น โดยดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

พลังงานและนวัตกรรม

วิธีที่เราใช้ความฉลาดของมนุษย์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อปลดล็อกพลังงานที่สะอาดขึ้นมาใช้ในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า

ร่วมงานกับเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยการร่วมงานกับเชลล์

ความยั่งยืน

ความยั่งยืนที่เชลล์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบพลังงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโลก