คณะผู้บริหาร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ธันวาคม 2566

อรอุทัย ณ เชียงใหม่

อรอุทัย ณ เชียงใหม่

ประธานกรรมการ

โอมาร์ เชค

โอมาร์ เชค

กรรมการบริหาร ธุรกิจโมบิลิตี้ - ค้าปลีก

ภาพของวีธรา ตระกูลบุญ

วีธรา ตระกูลบุญ

กรรมการบริหาร ธุรกิจฟลีทโซลูชั่น ภูมิภาคเอเชีย

Kamolpat พหลโยธิน

กมลพัทธ์ พหลโยธิน

กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น

Chuchart ศรีวรรณวิทย์

ชูชาติ ศรีวรรณวิทย์

กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม

สิริวิภา ยุกตะทัต

สิริวิภา ยุกตะทัต

กรรมการบริหาร ธุรกิจ Construction & Road ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า

องอาจพันธ์ โพธิ์ศรี กรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการคลังน้ำมัน

องอาจพันธุ์ โพธิ์ศรี

กรรมการบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจจัดหา จัดเก็บ และจัดจ่าย

ภาพของณัฐ เขมกวัฒน์

กมล คงสกุลวัฒนสุข

กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจร่วมทุนพัฒนาทรัพย์สิน

ศิริธร สิงหพันธุ์

ศิริธร สิงหพันธุ์

กรรมการบริหาร ฝ่ายการเงิน

ธนุตม์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ธนุตม์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการบริหาร ฝ่ายกฎหมาย

รัชตพงษ์ บุญวัตรสกุล

รัชตพงษ์ บุญวัตรสกุล

กรรมการบริหาร ฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม

ภาพของชนิดา ปิ่นเจริญ

ชนิดา ปิ่นเจริญ 

กรรมการบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประเทศไทยและเวียดนาม

ศรีรัชต์ ธนะรัชต์

ศรีรัชต์ ธนะรัชต์

กรรมการบริหาร ฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์ และฝ่ายพัฒนาธุรกิจก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว

สำนักงานใหญ่ของเชลล์ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ประธานบริหารสูงสุดของเรา คือ มร.วาเอล ซาวัน

อ่านข้อมูลของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชลล์

เราเป็นใคร

เชลล์เป็นบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีระดับนานาชาติ เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยให้โลกมีอนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืน เรามีพนักงานกว่า 103,000 คน และดำเนินธุรกิจในกว่า 70 ประเทศ โดยมีสัดส่วนของผู้หญิงที่เป็นฝ่ายบริหารในองค์กรมากถึง 32%

สิ่งที่เราทำ

เชลล์เป็นบริษัทพลังงานระดับนานาชาติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานจากทั่วโลกที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความต้องการพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น โดยดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

พลังงานและนวัตกรรม

วิธีที่เราใช้ความฉลาดของมนุษย์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อปลดล็อกพลังงานที่สะอาดขึ้นมาใช้ในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า

ร่วมงานกับเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยการร่วมงานกับเชลล์

ความยั่งยืน

ความยั่งยืนที่เชลล์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบพลังงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโลก