คณะผู้บริหาร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

มกราคม 2561

ภาพของ อัษฎา

อัษฎา หะรินสุต

ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก ภูมิภาคตะวันออก

ผู้ช่วย: อัจฉรา โกศานต์

โทร : 02-262-6823

อีเมลล์ : Achara.Kosan@shell.com

ภาพของอรรถ

อรรถ เหมวิจิตรพันธ์

รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วย: นลินี บูรณอนันต์

โทร : +66 (0) 2-262-7438

อีเมลล์ : Nalinee.Buranaanun@shell.com

photo of Ornuthai na Chiangmai in a black jacket

อรอุทัย ณ เชียงใหม่

กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก 

ผู้ช่วย: นันทพร พานิชสมบัติ

โทร : +66 (0) 2-262-6691

อีเมลล์ : N.Panichsombat@shell.com

ภาพของวีธรา ตระกูลบุญ

วีธรา ตระกูลบุญ

กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น

ผู้ช่วย: ศรัญญา เทพสุระ

โทร : +66 (0) 6-4835-3139

อีเมลล์ : Saranya.Tepsura@shell.com

ภาพของ ปนันท์ ประจวบเหมาะ

ปนันท์ ประจวบเหมาะ

กรรมการบริหาร ฝ่ายการเงิน 

ผู้ช่วย: แสงสุรี สวัสดิ์พิพัฒน์กุล

โทร : +66 (0) 2-262-6047

อีเมลล์ : S.Sawatpipatkul@shell.com

khada chiengkul ในชุดสูทสีดำ

ธาดา เชียงกูล

กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม

ผู้ช่วย: ราตรี บุญสุข

โทร : +66 (0) 2-262-7259

อีเมลล์ : r.boonsuk@shell.com

ภาพของชนิดา ปิ่นเจริญ

ชนิดา ปิ่นเจริญ 

กรรมการบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประเทศไทยและเวียดนาม

ผู้ช่วย: พัชรินทร์ ศรสินชัย

โทร : +66 (0) 2-262-6161

อีเมลล์ : Putcharin.Sonsinchai@shell.com

ภาพของณัฐ เขมกวัฒน์

ณัฐ เขมกวัฒน์

กรรมการผู้จัดการธุรกิจร่วมทุนพัฒนาทรัพย์สิน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชลล์

เราเป็นใคร

เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบุคลากร และพัฒนาการของเราจากร้านค้าเล็ก ๆ ในกรุงลอนดอนเมื่อเกือบ 200 ปีที่แล้ว

สิ่งที่เราทำ

เชลล์เป็นกลุ่มบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีระดับโลก เราจ้างพนักงานประมาณ 500 คนในประเทศไทย

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

พลังงานและนวัตกรรม

วิธีที่เราใช้ความฉลาดของมนุษย์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อปลดล็อกพลังงานที่สะอาดขึ้นมาใช้ในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า

ร่วมงานกับเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยการร่วมงานกับเชลล์

ความยั่งยืน

ความยั่งยืนที่เชลล์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบพลังงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโลก