คณะผู้บริหาร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

มกราคม 2561

ภาพของ อัษฎา

อัษฎา หะรินสุต

ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก ภูมิภาคตะวันออก

ผู้ช่วย: อัจฉรา โกศานต์

โทร : 02-262-6823

อีเมลล์ : Achara.Kosan@shell.com

ภาพของอรรถ

อรรถ เหมวิจิตรพันธ์

รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วย: นลินี บูรณอนันต์

โทร : +66 (0) 2-262-7438

อีเมลล์ : Nalinee.Buranaanun@shell.com

photo of Ornuthai na Chiangmai in a black jacket

อรอุทัย ณ เชียงใหม่

กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก 

ผู้ช่วย: มัชฌิมา รัตนวงษ์

โทร : +66 (0) 2-262-7354

อีเมลล์ : M.Rattanawong@shell.com

ภาพของวีธรา ตระกูลบุญ

วีธรา ตระกูลบุญ

กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น

ผู้ช่วย: ฐิตารีย์ ภูวหิรัญพัฒน์

โทร : 02-262-7184

อีเมลล์ : T.Puwaherunyapat@shell.com

ภาพของ ปนันท์ ประจวบเหมาะ

ปนันท์ ประจวบเหมาะ

กรรมการบริหาร ฝ่ายการเงิน 

ผู้ช่วย: แสงสุรี สวัสดิ์พิพัฒน์กุล

โทร : +66 (0) 2-262-6047

อีเมลล์ : S.Sawatpipatkul@shell.com

khada chiengkul ในชุดสูทสีดำ

ธาดา เชียงกูล

กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม

ผู้ช่วย: ราตรี บุญสุข

โทร : +66 (0) 2-262-7259

อีเมลล์ : r.boonsuk@shell.com

ภาพของชนิดา ปิ่นเจริญ

ชนิดา ปิ่นเจริญ 

กรรมการบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประเทศไทยและเวียดนาม

ผู้ช่วย: จิรเรขา โพธิกุล

โทร : 02-262-7110

อีเมลล์ : Chirarekha.Pothikul@shell.com

ภาพของณัฐ เขมกวัฒน์

ณัฐ เขมกวัฒน์

กรรมการผู้จัดการธุรกิจร่วมทุนพัฒนาทรัพย์สิน

James Hunkin Executive Director Integrated Gas (Interim)

เจมส์ ฮันกิ้นท์

กรรมการบริหาร ธุรกิจก๊าซ (รักษาการ)

ผู้ช่วยนปภา ติระบริสุทธิ์

โทร+66 (0) 2-262-6005

อีเมลล์Naprapa.Tiraborisute@shell.com

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชลล์

เราเป็นใคร

เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบุคลากร และพัฒนาการของเราจากร้านค้าเล็ก ๆ ในกรุงลอนดอนเมื่อเกือบ 200 ปีที่แล้ว

สิ่งที่เราทำ

เชลล์เป็นกลุ่มบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีระดับโลก เราจ้างพนักงานประมาณ 500 คนในประเทศไทย

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

พลังงานและนวัตกรรม

วิธีที่เราใช้ความฉลาดของมนุษย์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อปลดล็อกพลังงานที่สะอาดขึ้นมาใช้ในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า

ร่วมงานกับเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยการร่วมงานกับเชลล์

ความยั่งยืน

ความยั่งยืนที่เชลล์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบพลังงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโลก