คณะผู้บริหาร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

มกราคม 2563

ภาพของ ปนันท์ ประจวบเหมาะ

ปนันท์ ประจวบเหมาะ

ประธานกรรมการและกรรมการบริหารฝ่ายการเงิน

photo of Ornuthai na Chiangmai in a black jacket

อรอุทัย ณ เชียงใหม่

กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก

ภาพของวีธรา ตระกูลบุญ

วีธรา ตระกูลบุญ

กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น

ธเนศร์ รัชตะปีติ

ธเนศร์ รัชตะปีติ

ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจยางมะตอย ภูมิภาคเอเชีย และตะวันออกกลาง

Chuchart ศรีวรรณวิทย์

ชูชาติ ศรีวรรณวิทย์

กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม

ภาพของชนิดา ปิ่นเจริญ

ชนิดา ปิ่นเจริญ 

กรรมการบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประเทศไทยและเวียดนาม

ภาพของณัฐ เขมกวัฒน์

ณัฐ เขมกวัฒน์

กรรมการผู้จัดการธุรกิจร่วมทุนพัฒนาทรัพย์สิน

Kamolpat พหลโยธิน

กมลพัทธ์ พหลโยธิน

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจยางมะตอย ไทย ลาว กัมพูชา และพม่า

สำนักงานใหญ่ของเชลล์ตั้งอยู่ในกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประธานบริหารสูงสุดของเรา คือ มร.เบน ฟาน เบอร์เดน

อ่านประวัติของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชลล์

เราเป็นใคร

เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบุคลากร และพัฒนาการของเราจากร้านค้าเล็ก ๆ ในกรุงลอนดอนเมื่อเกือบ 200 ปีที่แล้ว

สิ่งที่เราทำ

เชลล์เป็นกลุ่มบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีระดับโลก เราจ้างพนักงานประมาณ 500 คนในประเทศไทย

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

พลังงานและนวัตกรรม

วิธีที่เราใช้ความฉลาดของมนุษย์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อปลดล็อกพลังงานที่สะอาดขึ้นมาใช้ในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า

ร่วมงานกับเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยการร่วมงานกับเชลล์

ความยั่งยืน

ความยั่งยืนที่เชลล์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบพลังงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโลก