การจัดแสดงนวัตกรรมรถยนต์ต้นแบบแห่งอนาคตเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สร้างโดยนักศึกษาจากสถาบันชั้นนำทั้ง 13 ทีมที่จะเข้าร่วมในเวทีประชันความสามารถระหว่างเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย กว่า 120 ทีม จาก 18 ประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเชลล์ “Shell Eco-marathon Asia ประจำปี 2018” ณ ประเทศสิงคโปร์

ขอเชิญสัมผัสรถต้นแบบทั้ง 13 คัน และเป็นกำลังใจให้กับทีมเยาวชนไทย

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018

เวลา: 14.00 – 15.00 น.

สถานที่:  ควอเทียร์ แกลอรี่ ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

ตัวแทนจากประเทศไทยทั้ง 13 ทีม

Team Name: Fuengfah

ชื่อทีม: เฟื่องฟ้า

สถาบัน: วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

ชื่อยานยนต์: เฟื่องฟ้า

ประเภทรถยนต์: รถต้นแบบ Prototype

ประเภทเชื้อเพลิง: แก๊สโซลีน

Luk Jao Mae Khlong Prapa Ethanol

ชื่อทีม: ลูกเจ้าแม่คลองประปา เอทานอล

สถาบัน: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่อยานยนต์: ลูกเจ้าแม่คลองประปา เอทานอลประเภทรถยนต์: รถต้นแบบ Prototype

ประเภทเชื้อเพลิง: เอทานอล

Luk Jao Mae Khlong Prapa Electric

ชื่อทีม: ลูกเจ้าแม่คลองประปา อิเล็กทริก

สถาบัน: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่อยานยนต์: ลูกเจ้าแม่ อิเล็กทริก

ประเภทรถยนต์: รถต้นแบบ Urban Concept

ประเภทเชื้อเพลิง: พลังงานไฟฟ้า

Innogen KMITL V.1

ชื่อทีม: อินโนเจน KMITL V.1

สถาบัน: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อยานยนต์: คิงแครบ

ประเภทรถยนต์: รถต้นแบบ Urban Concept

ประเภทเชื้อเพลิง: แบตเตอรี่ไฟฟ้า

อินโนเจน KMITL V.2

ชื่อทีม: อินโนเจน KMITL V.2

สถาบัน: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อยานยนต์: อินโนดอฟ V.1

ประเภทรถยนต์: รถต้นแบบ Prototype

ประเภทเชื้อเพลิง: ไฮโดรเจน

KMUTT อี-ไดรฟ์ เรฟโวลูชั่น

ชื่อทีม: KMUTT อี-ไดรฟ์ เรฟโวลูชั่น

สถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อยานยนต์: คอบร้า  

ประเภทเชื้อเพลิง: แบตเตอรี่ไฟฟ้า

ประเภทรถยนต์: รถต้นแบบ Urban Concept

ติดตามได้ที่: FB @KmuttEDR

Panjawit Urban Concept car

ชื่อทีม: ปัญจวิทยา2

สถาบัน: วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา

ชื่อยานยนต์: ปัญจวิทยา2

ประเภทรถยนต์: รถต้นแบบ Urban Concept

ประเภทเชื้อเพลิง: ดีเซล

Panjawit eco marathon car

ชื่อทีม: ปัญจวิทยา2

สถาบัน: วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา

ชื่อยานยนต์: ปัญจวิทยา1

ประเภทเชื้อเพลิง: เอทานอล

ประเภทรถยนต์: รถต้นแบบ Prototype

ติดตามได้ที่: FB @panjavidhya

PNRU Collegian-Junior

ชื่อทีม: PNRU คอเลเจียน-จูเนียร์

สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ชื่อยานยนต์: จารย์ปู่

ประเภทรถยนต์: รถต้นแบบ Prototype

ประเภทเชื้อเพลิง: แบตเตอรี่ไฟฟ้า

RMUTP เรซซิ่ง

ชื่อทีม: RMUTP เรซซิ่ง

สถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ชื่อยานยนต์: เฮอร์มิท เกียร์

ประเภทรถยนต์: รถต้นแบบ Prototype

ประเภทเชื้อเพลิง: เอทานอล
 

R-Tech Eco-Racing

ชื่อทีม: วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

สถาบัน: วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

ชื่อยานยนต์: อาร์เทค อีโคเรซซิ่ง

ประเภทเชื้อเพลิง: แก๊สโซลีน

ประเภทรถยนต์: รถต้นแบบ Urban Concept

ติดตามได้ที่: FB @R-Tech Eco-Racing

Luok Pra That Choengchum

ชื่อทีม: เวอร์จิ้น

สถาบัน: วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ชื่อยานยนต์: ลูกพระธาตุเชิงชุม

ประเภทรถยนต์: รถต้นแบบ Urban Concept

ประเภทเชื้อเพลิง: เอทานอล
 

Genius Urban Blue Car

ชื่อทีม: จีเนียส

สถาบัน: วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ชื่อยานยนต์: เออร์เบิน

ประเภทรถยนต์: รถต้นแบบ Urban Concept

ประเภทเชื้อเพลิง: แก๊สโซลีน