เป้าหมาย Goal Zero ของเรา

เป้าหมาย Goal Zero คือ เป้าหมายการดำเนินงานที่จะไม่เกิดอันตรายและการรั่วไหลใด ๆ ในทุกที่ที่เราดำเนินงาน ทุกคนที่ทำงานให้กับเชลล์มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ในทุก ๆ วัน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Goal Zero เรามุ่งเน้นเกี่ยวกับอันตรายต่อความปลอดภัยทั้งหมด 3 ด้านที่มีความเสี่ยงสูงสุดสำหรับประเภทกิจกรรมการดำเนินงานของเรา ซึ่งได้แก่ อันตรายต่อความปลอดภัยส่วนบุคคล กระบวนการ และการขนส่ง

เราต้องการช่วยพัฒนาผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของทั้งอุตสาหกรรมพลังงานและทำงานร่วมกับสมาคมการค้าอุตสาหกรรมและหน่วยงานทางวิชาชีพมากมายเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ มาตรฐานและความรู้เรื่องความปลอดภัยของเรากับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับเหมารายอื่น ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมาย Goal Zero ของเรา

การฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยส่วนบุคคล

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา ทุกคนที่ทำงานให้กับเราหรือทำงานร่วมกับเรามีส่วนสำคัญในการทำให้เชลล์เป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เราคาดหวังว่าทุกคนจะปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพื่อป้องกันสภาพที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งให้เกียรติเพื่อนร่วมงานและชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินงาน

เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เชลล์

ความปลอดภัยของกระบวนการ

ความปลอดภัยของกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบสถานที่ดำเนินงานในระยะแรก ต่อเนื่องไปตลอดวงจรชีวิตของกระบวนการทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อทำให้แน่ใจว่ากระบวนการต่าง ๆ มีการดำเนินการอย่างปลอดภัย ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อระบุและจัดการกับอันตรายของกระบวนการใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของกระบวนการทั่วทั้งเชลล์

ผู้หญิงสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยกำลังขับรถ

ความปลอดภัยในการขนส่ง

การขนส่งทางถนนจำเป็นสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจของเราหลากหลายกิจกรรม โดยรวมแล้ว พนักงานเชลล์และผู้รับเหมาต้องขับรถเกือบ 1 พันล้านกิโลเมตรเป็นประจำทุกปีในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนี้เทียบเท่ากับการเดินทางรอบโลก 70 รอบในแต่ละวัน! ปรัชญาด้านความปลอดภัยทางถนนของเราให้ความสำคัญกับความเสี่ยงในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความสามารถในการขับรถ สภาพของยานพาหนะ สภาพถนน และสภาพแวดล้อมท้องถิ่น นอกจากนี้เรายังพยายามลดความจำเป็นในการใช้การขนส่งทางถนน ด้วยความคิดที่ว่าการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดคือการไม่เดินทาง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งที่เชลล์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ

สุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน

เราเชื่อว่าสภาพการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดีจะช่วยนำมาซึ่งสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลมากขึ้น

เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างความปลอดภัยและสุขภาพดีให้แก่พนักงานและผู้รับเหมาของเรา

การดูแลผลิตภัณฑ์

เราผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติและทำการกลั่นเป็นเชื้อเพลิง สารหล่อลื่น และสารเคมี ที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากมาย เราพยายามดูแลให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความปลอดภัยตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการกำจัด เราเรียกสิ่งนี้ว่าการดูแลผลิตภัณฑ์

เพื่อทำความเข้าใจและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเรา เราจึงประเมินผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการวิจัยหากการวิจัยดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถลดความเสี่ยงได้มากขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลผลิตภัณฑ์ที่เชลล์และดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยและรายงานสรุปเรื่องการดูแลผลิตภัณฑ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

ความหมายของความยั่งยืนที่เชลล์

สำหรับเชลล์แล้ว ความยั่งยืนหมายถึงการจัดหาพลังงานที่จำเป็นให้แก่ประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็เคารพผู้คน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของพวกเขา

ความโปร่งใส

เรามุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจในลักษณะที่เปิดเผยและชัดเจนและส่งเสริมความโปร่งใสของอุตสาหกรรมในทุก ๆ ด้านเท่าที่ทำได้