การทำงานร่วมกับองค์กรอื่น ๆ นี้ทำให้เชลล์ได้รับความรู้เฉพาะด้านจากการทำงาน รูปภาพด้านล่างนี้แสดงถึงตัวอย่างบางส่วนของงานของเราที่ร่วมมือกับองค์กรด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องราวในรูปนี้

พันธมิตรด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

GRSP

Children waiting to cross the road in South Africa

เชลล์เป็นพันธมิตรหลักในโครงการพันธมิตรเพื่อความปลอดภัยทางถนนระดับโลก หรือ GRSP โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนด้วยการทำงานร่วมกับรัฐบาล องค์กรเอกชน และภาคธุรกิจ ความร่วมมือเหล่านี้ ช่วยให้เชลล์สามารถร่วมพัฒนาโครงการความปลอดภัยทางถนนต่าง ๆ ให้กับชุมชน

เชลล์ ยังทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านความปลอดภัยทางถนนระดับสากลเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนในเมืองและชุมชนต่าง ๆ ตลอดจนมีโครงการริเริ่มเพื่อช่วยให้เด็กเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย

สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม “Safe to School, Safe to Home” ของประเทศแอฟริกาใต้โดยคลิกที่แผนที่โลกบนหน้าเพจ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธมิตรเพื่อความปลอดภัยทางถนนระดับโลกได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมความปลอดภัยทางถนนของชุมชนของเชลล์ได้จากลิ้งก์นี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

ชุมชน

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีในทุกสถานที่ที่เราเข้าไปดำเนินงานโดยการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนใกล้เคียง

ความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการต่าง ๆ ของเราสามารถส่งผลกระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่ซึ่งชุมชนต่างพึ่งพาสิ่งเหล่านี้เช่นกัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเราในด้านความหลากหลายทางชีวภาพรอบโลก

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

คุณค่าที่เรายึดถือ

คุณค่าหลักที่เรายึดถือ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจช่วยให้ทุกคนที่เชลล์ปฏิบัติตนสอดคล้องกับคุณค่าเหล่านี้รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

The energy future

How will the world produce more, cleaner energy to power our homes and cities, and fuel our vehicles in decades to come?