เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ผงซักฟอก สิ่งทอและพลาสติก เป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีปิโตรเคมีเป็นส่วนประกอบหลัก และยังมีผู้คนจำนวนมากขึ้นทั่วโลกชื่นชอบและต้องการ เชลล์ผลิตสารเคมีพื้นฐาน (เอธิลีน, โพรพีลีน และสารที่มีกลิ่นหอม) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเหล่านี้

พลาสติกมอบประโยชน์ทีสำคัญสำหรับสุขภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต ความสะอาด และสารอาหารทั่วโลก พลาสติกถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการสาธารณสุข การก่อสร้าง การขนส่ง เครื่องใช้ไฟฟ้า เกษตรกรรม และกีฬา บ่อยครั้งพลาสติกถูกนำไปรวมกับบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้แล้วทิ้ง แต่ผลิตภัณฑ์จำนวนมากมีรูปแบบการนำไปใช้ที่แตกต่างกันและใช้ในระยะยาว เช่น ท่อ กรอบหน้าต่าง อุปกรณ์การกีฬา และหลังคา เป็นต้น

พลาสติกส่วนมากจะใช้ทรัพยากรที่น้อยกว่าและให้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ในปริมาณที่ต่ำกว่าแก้ว กระดาษ และโลหะที่พลาสติกถูกนำไปใช้แทน ตัวอย่างเช่น การฉนวนกันร้อนแบบพลาสติกที่มีประสิทภาพและส่วนประกอบพลาสติกที่น้ำหนักเบาในรถและเครื่องบินสามารถประหยัดพลังงานและหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ นอกจากนี้ พลาสติกยังเป็นส่วนสำคัญของการสร้างพลังงานหมุนเวียน เช่น กังหันลม และแผงพลังงานแสงอาทิตย์

ปัญหาขยะ

เชลล์ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกทั่วโลก ในหลายพื้นที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานของการจัดการขยะและการรีไซเคิลแบบดั้งเดิม หรือขยะพลาสติกไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ดังนั้น ขยะพลาสติกจึงกลายเป็นขยะที่เกลื่อนกลาด

พลาสติกไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทร แม่น้ำ หรือภูมิทัศน์ต่าง ๆ พลาสติกอยู่ในบ้านของเรา โรงพยาบาล โรงเรียนและธุรกิจต่าง ๆ พร้อมมอบประโยชน์แก่ผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลกทุกวัน

สังคมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และผู้บริโภคต่างต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้

เรามุ่งมั่นดำเนินบทบาทสำคัญในการหาแนวทางการแก้ไขที่ยั่งยืนของความท้าทายนี้

เราเป็นสมาชิกหลักของพันธมิตรขจัดปัญหาขยะพลาสติกใหม่ (the new Alliance To End Pastic Waste) พันธมิตรนี้คือพันธมิตรกลุ่มบริษัทที่ประกอบด้วยผู้ผลิตสารเคมีและพลาสติก บริษัทผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคและบริษัทจัดการขยะ รวมถึงสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development) โดยทางพันธมิตรจะมอบเงินสนับสนุนเป็นมูลกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อการขจัดปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมในอีก 5 ปีข้างหน้า

Alliance to end plastic waste

พันธมิตรที่ได้ริเริ่มการลงทุนและโครงการต่าง ๆ ด้วยกลยุทธ์ 4 ประการ

  • โครงสร้างพื้นฐาน: ช่วยเร่งการลงทุนด้านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านขยะเพื่อป้องกันพลาสติกเข้าถึงสิ่งแวดล้อม
  • นวัตกรรม: พัฒนาวัสดุใหม่ที่มีความยั่งยืน การออกแบบ เทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจบนรากฐานของวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจชั้นยอด
  • การศึกษา: มีส่วนร่วมและประสานงานกับรัฐบาล อุตสาหกรรม และผู้บริโภคในการขับเคลื่อนสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
  • การทำความสะอาด: พัฒนาแนวทางแก้ไขเพื่อระบุและทำความสะอาดพื้นที่ที่มีขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธมิตร สามารถเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ www.endplasticwaste.org

การใช้ขยะพลาสติกในเชิงวัตถุดิบทางเคมี

เชลล์กำลังสำรวจขั้นตอนทางเทคโนโลยีที่สามารถปรับเปลี่ยนพลาสติกที่ใช้แล้วไปสู่การเป็นของเหลวที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงาน สารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ชนิดอื่น

ความตั้งใจของเราคือการใช้ขยะพลาสติก 1 ล้านตันต่อปีในโรงงานเคมีทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2568 เราจะทำงานกับบริษัทต่าง ๆ ที่จัดเก็บและแปรรูปขยะพลาสติกเพื่อนำแนวทางไปใช้สำหรับอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ในโรงงานเคมีทั่วทั้งทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของขั้นตอนนี้ได้ในวิดีโอและแอนิเมชันด้านล่าง

แนวคิดที่เชลล์

กลุ่มธุรกิจเฉพาะของเชลล์ยังได้ดำเนินการด้านการลดขยะพลาสติก

กลุ่มธุรกิจค้าปลีกของเชลล์กำลังช่วยสนับสนุนสถานีบริการเชลล์และกลุ่มลูกค้าในการลดปริมาณขยะ นำขยะมาใช้ซ้ำ และเปลี่ยนวัตถุประสงค์การนำไปใช้ของขยะตลอดการดำเนินงานและห่วงโซอุปทานด้วยแนวคิดต่าง ๆ นับตั้งแต่การกระตุ้นการใช้แก้วและถุงที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ไปจนถึงการแปรรูปขยะพลาสติกสู่การเป็นก้อนอิฐรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นของเชลล์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเครื่องและน้ำมันอุตสาหกรรม กำลังดำเนินการลดการใช้บรรจุภัณฑ์ นำบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ำ รวมถึงการนำมารีไซเคิลตลอดทั้งโซ่อุปทานและค้นหาแนวทางแก้ปัญหาด้านบรรจุภัณธ์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นและแตกต่างออกไป โดยรวมถึงรูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบใหม่หรือโซลูชันที่เน้นการแจกจ่ายและเติมผลิตภัณฑ์

มากไปกว่านั้น เชลล์ยังได้เปิดตัวกิจกรรมจำนวนมากเพื่อสนับสนุนพนักงานและผู้รับเหมาลดปริมาณขยะ นำสิ่งของมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิลที่สำนักงานของพวกเขาทั่วโลก

More in Environment

คุณภาพอากาศ

เราเริ่มต้นลดมลพิษในอากาศโดยเริ่มจากการดำเนินงานของเราและช่วยกลุ่มลูกค้าลดผลกระทบที่เกิดจากคุณภาพอากาศโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

น้ำจืด

เราบริหารจัดการการใช้น้ำและใช้วิธีการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อลดการใช้น้ำจืดของเรา เราปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับน้ำในทุกที่ที่เราดำเนินงานและยังกำหนดมาตรฐานน้ำของเราเองมาบังคับใช้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสำหรับอุตสาหกรรมของเรา

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับธุรกิจ

ค้นหาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุน และกรณีศึกษาเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วยธุรกิจเช่นเดียวกับคุณในทุก ๆ วัน

ความปลอดภัย

เรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบพลังงานอย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับพนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม