เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนเพื่อทำความเข้าใจความกังวลของชาวบ้านและหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เรามุ่งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบและบริหารจัดการผลกระทบที่อาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยกับชุมชน เราจึงสามารถระบุได้ว่าเราจะสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนได้อย่างไรและที่จุดใด เราดำเนินการดังกล่าวด้วยหลากหลายวิธี โดยการสร้างงานใหม่ ส่งเสริมให้ธุรกิจในท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของเรา และฝึกอบรมทักษะที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้คน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานร่วมกับชุมชนทั่วโลกของเรา

ผู้หญิงกำลังทำปรุงอาหารบนเตาในไนจีเรีย

การเข้าถึงพลังงาน

ที่เชลล์ เราสามารถที่จะใช้ทักษะทางธุรกิจหลัก ๆ และทรัพยากรด้านเทคนิคของเราให้เข้าไปมีบทบาทสำคัญต่อการปรับปรุงการเข้าถึงพลังงานของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่เราเข้าไปดำเนินงาน เช่น แอฟริกาส่วนที่อยู่ใต้ทะเลทรายซาฮาร่า และเอเชียแปซิฟิก 

งานส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อมอบแหล่งพลังงานที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือให้แก่ชุมชนในราคาที่จับต้องได้ ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับสาธารณสุข การศึกษา และความเป็นอยู่ เราดำเนินการโครงการส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานทั่วโลกหลากหลายโครงการ รวมเป็นมูลค่าการลงทุนหลายล้านเหรียญสหรัฐฯ โครงการเหล่านี้ ประกอบด้วย การให้แสงสว่างแก่ชุมชน การผลิตไฟฟ้า และโครงการโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าขนาดเล็ก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานทั่วโลกของเรา

การจ้างงานในท้องถิ่นและบริษัทท้องถิ่น

เชลล์มีส่วนทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศที่เราเข้าไปดำเนินการ 

เราลงมือทำด้วยหลากหลายวิธี เช่น ผ่านการจ้างงานโดยตรง ผ่านกิจกรรมห่วงโซ่อุปทานของเรา การทำงานร่วมกับรัฐบาลและพันธมิตรที่จะช่วยสร้างงาน และการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจหรือซัพพลายเออร์ในท้องถิ่น

ในกรณีที่จำเป็น เราจะเสนอการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มระดับทักษะและความรู้ทางเทคนิคในหมู่พนักงานของซัพพลายเออร์

โครงการ Shell LiveWIRE ของเราช่วยให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้เริ่มสร้างธุรกิจของตนเองและกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติมว่าเราสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไร

ผู้ปกครองกำลังอุ้มเด็ก

สุขภาพของชุมชน

ในปัจจุบัน คนทั่วโลกนับล้านไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ ในบางชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินงาน การเข้าถึงสาธารณสุขอาจมีจำกัดหรือไม่เพียงพอ

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความท้าทายเหล่านี้ เรามักจะร่วมมือกับองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐหรือหน่วยงานพัฒนาในท้องถิ่นจัดทำโครงการต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้อย่างเพียงพอ

เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนของเราทั่วโลก

การศึกษา

การศึกษาสามารถเปิดโอกาสและช่วยให้ผู้คนสร้างอนาคตที่ดีกว่า

เราจัดทำโครงการมากมายทั่วโลกเพื่อให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นมีโอกาสรับการศึกษาที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการศึกษาทั่วโลกของเรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

ความหมายของความยั่งยืนที่เชลล์

สำหรับเชลล์แล้ว ความยั่งยืนหมายถึงการจัดหาพลังงานที่จำเป็นให้แก่ประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็เคารพผู้คน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของพวกเขา

สิ่งแวดล้อม

เชลล์มอบพลังงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งช่วยให้โลกก้าวเดินไปสู่อนาคตที่การใช้พลังงานจะส่งผลกระทบน้อยที่สุดกับโลกของเรา