ภายในชุมชน

การทำงานร่วมกับชุมชน

เชลล์ทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนเพื่อเข้าใจถึงความกังวลและหาหนทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

การเข้าถึงพลังงาน

การเข้าถึงพลังงานที่ดีกว่า อาจหมายถึงความแตกต่างเรื่องความยากจนและความร่ำรวย เพราะสิ่งนี้่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การศึกษา และความสามารถในการประกอบอาชีพของพวกเขา

การจ้างงานและองค์กรท้องถิ่น

เชลล์ทุ่มเทและเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของเศรษฐกิจท้องถิ่นในประเทศที่เราดำเนินงาน

สุขภาพของชุมชน

เชลล์ดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรองค์กรอิสระ หรือองค์กรด้านการพัฒนาของท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อการเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้อย่างเพียงพอ

การศึกษา

การศึกษา อาจหมายถึงประตูสู่โอกาสต่าง ๆ และสามารถช่วยให้ผู้คนสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมได้

Farming for future generations

Farming for future generations

We helped a neighbouring community build better lives as part of work to decommission a gas project in China.

Read the story
พันธมิตรด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธมิตรด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เชลล์ทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม จากการดำเนินงานของเรา รวมถึงเพิ่มประโยชน์แก่ชุมชนที่เราดำเนินงานอยู่

Read more about the organisations we work with

Online Shell Sustainability Report

View our latest report online and build your own PDF version with the topics that matter most to you.

View the report online

Featured stories

Widening horizons

How a training programme in Patagonia gives people new skills for the growing local energy industry.

Giving new entrepreneurs a flying start

In the heartland of Brazil’s oil and gas industry, we are helping a new generation of entrepreneurs turn their ideas into businesses and their dreams into reality.