เชลล์ฟลีทโซลูชั่น Shell Fleet Solutions Line Official Account Line ID

การติดต่อทางระบบออนไลน์

  • อีเมลผ่านศูนย์บริกาเชลล์ ซีอาร์ที: generalcardrequests-th@shell.com
  • ส่งข้อความผ่านทาง Line Official Account Line ID: คลิก @Shellcardthailand หรือ แสกน QR code

การติดต่อทางโทรศัพท์

ศูนย์บริการเชลล์ ซีอาร์ที

โทร 02 657 9700 เวลาทำการ วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.