รู้จักกับธุรกิจยางมะตอย

นับตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ความต้องการผลิตภัณฑ์ยางมะตอยได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเชลล์ก็ได้มีส่วนในการตอบสนองความต้องการนั้น การผลิตยางมะตอยของเชลล์เริ่มต้นขึ้นในประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1920 (พ.ศ. 2463) ณ โรงกลั่นน้ำมันเฮเวน ปัจจุบัน เชลล์มีฐานผลิตยางมะตอย ณ โรงกลั่นน้ำมันต่างๆ ทั่วโลก และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการด้านผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนธุรกิจย่อยต่างๆ ภายใต้ธุรกิจยางมะตอย

เชลล์มีลูกค้าที่เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ผลิตภัณฑ์สำหรับปูลาดพื้นผิวถนนที่มีประสิทธิภาพของเชลล์ มีบทบาทอย่างยิ่งต่อพัฒนาการด้านการค้าระหว่างชุมชน ช่วยเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงบริการต่างๆ มากขึ้น ช่วยเสริมให้ชุมชนปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งขึ้น เชลล์มีผลิตภัณฑ์นานาชนิดสำหรับการใช้งานอันหลากหลาย ได้แก่

 • ผลิตภัณฑ์สำหรับถนนสายหลัก
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับถนนในเมือง
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับถนนในชนบท
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับถนนที่รับน้ำหนักมาก
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับโรงานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์

นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์มาตรฐานซึ่งได้แก่ Peneration Grades และ Oxidised Bitumen แล้ว เชลล์ยังมีผลิตภัณฑ์อีกนานาชนิด ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นสำหรับการใช้งานเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ และผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในเคหสถานทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยของเชลล์ มีความหลากหลายให้เลือกใช้ตามความต้องการเฉพาะของผู้ใช้งาน ทั้งงานสร้างถนน งานก่อสร้าง ทั้งการใช้งานในภาครัฐ ในชุมชน ทั้งสำหรับเจ้าของสินทรัพย์ ตลอดจนนักออกแบบและสถาปนิก

ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่เชลล์มีอยู่ในตลาดต่างๆ ได้แก่:

Shell Bitufresh

 • Shell Flintkote
 • Shell Mexphalte C
 • Shell S-Grade Binders
 • Standard, emulsion and oxidised grades

Shell Cariphalte

 • Shell Floraphalte
 • Shell Mexphalte RM
 • Shell Tixophalte

Shell Caritop

เข้าเยียมชมเว็บไซท์เพื่อทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ยางมะตอยของเชลล์

More in Business Customers

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับธุรกิจ

ค้นหาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุน และกรณีศึกษาเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วยธุรกิจเช่นเดียวกับคุณในทุกๆ วัน

เชลล์ฟลีทโซลูชั่น ด้วยประสบการณ์สั่งสมกว่า 50 ปี

มาพร้อมด้วยบริการที่ครบวงจรในการดูแลลูกค้ากลุ่มธุรกิจเราพร้อมเป็นพันธมิตรบนท้องถนนของคุณ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวไกลยิ่งขึ้น