#ShellVPower - โค้ชป๊อก

เคล็ดลับที่โค้ชร่มร่อนทีมชาติไทย ยืนยันว่าเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้งานหลักเสร็จไว รถแรงไม่ตก ทำให้มีเวลาไปสอนเด็กๆ เล่นกีฬาร่มร่อนสร้างนักกีฬาให้ประเทศ