#ShellVPower - โค้ชป๊อก

เคล็ดลับที่โค้ชร่มร่อนทีมชาติไทย ยืนยันว่าเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้งานหลักเสร็จไว รถแรงไม่ตก ทำให้มีเวลาไปสอนเด็กๆ เล่นกีฬาร่มร่อนสร้างนักกีฬาให้ประเทศ

#ShellVPower – เสียงจากผู้ใช้น้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล

ลองมาฟังกันว่า ทำไมทุกภาคทั่วไทยใครๆถึงเลือกใช้น้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล

#ShellVPower -เสียงจากผู้ใช้น้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล

ลองมาฟังกันว่า ทำไมทุกภาคทั่วไทยใครๆถึงเลือกใช้น้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล

#ShellVPower – คุณกริช

เค้าว่ากันว่า น้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ ลดเขม่าควัน มีผู้ใช้จริงพิสูจน์แล้ว พิสูจน์ง่าย ๆ ได้ด้วยตัวคุณเอง

#ShellVPower – นพ. ณัฐพล

สมรรถนะที่ดีไม่ว่าจะกับรถ หรือคน ก็ต้องการการปกป้องดูแล เอาใจใส่ ฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลย ทำไมนักขับถึงติดใจน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95