125 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

125 ปี แห่งการดำเนินธุรกิจของบ.เชลล์ ในประเทศไทย

125 ปีแห่งการเติมสุขให้ทุกชีวิตคนไทย

Our History 01

พ.ศ. 2435

สองพี่น้องซามูเอลได้ปฏิวัติการขนส่งน้ำมัน  เมื่อ “มิวเร็กซ์” เรือบรรทุกน้ำมันลำแรกของโลกเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 23 กันยายน ซึ่งนับเป็นการนำเข้าน้ำมันก๊าดครั้งแรกของประเทศ เป็นน้ำมันก๊าดตรามงกุฎปริมาณ 1,250 ตัน 

และในปีเดียวกัน  พวกเขาได้สร้างคลังน้ำมันแห่งแรกในสยามประเทศ คือ คลังน้ำมันปากลัด  จ.สมุทรปราการ  

พ.ศ.2440

สองพี่น้องซามูเอล ก่อตั้ง บริษัท เชลล์ทรานสปอร์ตแอนด์เทรดดิ้ง โดยมีตราหอยเป็นสัญลักษณ์บริษัท

พ.ศ.2446

บริษัท เชลล์ทรานสปอร์ตแอนด์เทรดดิ้ง และ บริษัท รอยัลดัชท์ปิโตรเลียม ได้รวมกิจการเข้าด้วยกัน เพื่อก่อตั้ง บริษัท เอเชีย  ติกปิโตรเลียม ขึ้นเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของทั้ง 2 บริษัทในเอเชีย

our history 04

พ.ศ.2457

สำนักงานแห่งแรกของ บริษัท เอเชียติกปิโตรเลียม (สยาม) จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นในตรอกโอเรียนเต็ล เพื่อการจำหน่ายน้ำมันก๊าดตรามงกุฎในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็เริ่มสร้างคลังน้ำมันที่บางปะกอก เพื่อเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท

พ.ศ.2467

คลังน้ำมันแห่งใหม่ขนาด 26 ไร่ ที่บางปะกอก ถูกสร้างเสร็จพร้อมใช้แทนที่คลังน้ำมันปากลัด

พ.ศ.2471

บริษัท เอเชียติกปิโตรเลียม (สยาม) จำกัด ซื้อที่ดินย่านคลองเตยเพิ่มเติม เนื่องด้วยความจำเป็นในการขยายเครือข่ายการดำเนินงาน เพื่อการตอบสนองความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างพอเพียง จนกระทั่งได้กลายมาเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานของเชลล์ในปัจจุบัน

our history 07

พ.ศ.2472

บริษัท เอเชียติกปิโตรเลียม (สยาม) จำกัด ได้ย้ายสำนักงานไปที่อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท บอร์เนียว บริเวณบ้านทวาย เขตยานนาวา พร้อมกับเริ่มสร้างคลังน้ำมันในต่างจังหวัด  ได้แก่ โคราช เชียงใหม่ เด่นชัย บ้านดอน ลำปาง และ พิษณุโลก

พ.ศ.2482

เนื่องจากสภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้การดำเนินกิจการของบริษัทต่างชาติหยุดชะงัก ไม่เว้นแม้แต่ บริษัท เอเซียติก ปิโตรเลียม (สยาม) จำกัด

พ.ศ.2489

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เชลล์ได้กลับเข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยอีกครั้งตามคำเชิญของรัฐบาล และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด  มีบริษัท เชลล์ โอเวอร์ซีส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น 100%  โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่มุมถนนสุรวงศ์

พ.ศ.2491

เชลล์สร้างคลังน้ำมันและถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ขึ้นที่บริเวณคลองเตย  ซึ่งได้มีการพัฒนาขยับขยายจนกลายเป็นคลังน้ำมันช่องนนทรีในปัจจุบัน

Our HIstory 11

พ.ศ.2492

เชลล์เสนอผลิตภัณฑ์ “เชลล์เอ็กซ์100ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องที่มีสารผสมเข้าสู่ตลาดเป็นครั้งแรก  ทำให้เชลล์เริ่มมีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์

พ.ศ.2497

เชลล์แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ “น้ำมันเบนซินผสมสารไอซีเอ” ออกสู่ตลาด  ซึ่งช่วยในการรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์ให้สะอาด

พ.ศ.2501

เชลล์แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ “ซุปเปอร์เชลล์” ออกสู่ตลาดและได้นำแก๊สหุงต้ม “บิวทาแก๊ส” เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

พ.ศ.2502

เชลล์ได้นำเข้า ก๊าซ LPG” สู่ตลาดประเทศไทย

Our HIstory 15

2508:

เชลล์ควิซ รายการโทรทัศน์สนับสนุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ รวมถึงทดสอบทักษะความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ สำหรับเยาวชน ที่มีระยะเวลาแพร่ภาพทั้งสิ้น 44 ปี ซึ่งเป็นรายการที่แพร่ภาพยาวนานที่สุดในประเทศไทย  

 

พ.ศ.2515

เชลล์เริ่มจำหน่ายน้ำมัน “ซุปเปอร์เชลล์ผสม เอเอสดี”  ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  มีประสิทธิภาพในการช่วยรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ

พ.ศ.2516

เชลล์ได้นำน้ำมันเครื่อง “เชลล์ซูเปอร์ใหม่ (20W/50)” ออกสู่ตลาด  ด้วยกิจการที่ขยายตัวอย่างกว้างขวาง  ทำให้มีการโยกย้ายที่ทำการอีกครั้งไปยังบริเวณถนนวิทยุ

พ.ศ.2519

เปิดตัวน้ำมันเครื่องใหม่ 2 ชนิด คือ “โรเทลล่า เอสเอ็กซ์” และ “เชลล์ริมูล่า ซีที” สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ออกสู่ตลาด

พ.ศ.2522

เชลล์ จัดตั้ง บริษัท ไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด ขึ้นมา เพื่อดำเนินการสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย

พ.ศ.2524

แหล่งน้ำมันในเชิงพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทยถูกค้นพบ  ที่อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร  และได้รับพระราชทานนามว่า “แหล่งน้ำมันสิริกิติ์”

Our History 21

พ.ศ.2525

เมื่อ “ตึกเชลล์” ที่ถนนสุนทรโกษา  คลองเตย สร้างแล้วเสร็จ  เชลล์จึงได้ย้ายสำนักงานใหญ่อีกครั้ง และใช้ตึกเชลล์เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ

Our HIstory 22

พ.ศ.2529

เชลล์ เปิดตัวน้ำมันเครื่อง “เชลล์ เฮลิกส์”  ซึ่งมีประสิทธิภาพในการรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการทำงาน  ซึ่งถือเป็นวิวัฒนาการใหม่ของวงการน้ำมันเครื่อง

Our History 23

พ.ศ.2533

วันที่ 17 สิงหาคม 2533 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เป็นบริษัทน้ำมันแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานตราตั้งห้าง (ตราครุฑ) จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องจากการดำเนินงานที่มุ่งมั่นในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงการทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ อยู่เสมอ 

พ.ศ.2535

เชลล์เป็นบริษัทน้ำมันแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองคุณภาพการผลิต มอก.–ISO 9002 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

และในปีเดียวกัน เชลล์ได้จัดตั้ง บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด เป็นโรงกลั่นน้ำมันแห่งที่ 4 ของประเทศ  ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จังหวัดระยอง

พ.ศ.2545

เชลล์เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ใหม่ “เชลล์ เพียวร่า ดีเซล” น้ำมันดีเซลกึ่งสังเคราะห์

พ.ศ.2550

เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ “เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล” โดยใช้เทคโนโลยี Gas to Liquid ซึ่งผลิตขึ้นที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกในเอเชีย 

พ.ศ.2552

เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ใหม่ “เชลล์ วี-เพาเวอร์” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากการทดลองใช้กับรถเฟอร์รารี่ในสนามแข่งสู่การใช้ในรถยนต์ส่วนบุคคลบนท้องถนน

our history 28

พ.ศ. 2553

กิจกรรม Shell Eco Marathon เพื่อยกระดับการศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาสามารถประดิษฐ์ยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการแข่งขัน

พ.ศ.2555

ผลิตภัณฑ์ใหม่ “เชลล์ วี-เพาเวอร์ ไนโตร +” และเปิดตัวแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน “Shell Motorist” เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการเชลล์

พ.ศ. 2558

กิจกรรม “วันเชลล์เติมสุขคุณเติม 1 ลิตร เชลล์บริจาค 1 บาท ด้วยการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใดก็ได้ ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ เพื่อนำเงินไปบริจาคให้โรงเรียนมีชัยพัฒนา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว

พ.ศ. 2559

เปิดตัว LINE Official Accounts พร้อมสติ๊กเกอร์ไลน์ของเชลล์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น

ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กรรมการบริหาร ธุรกิจการตลาดค้าปลีก และ กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม ร่วมงานเปิดตัว Grand opening of Shell’s new fuels with DYNAFLEX Technology

พ.ศ. 2560

เปิดตัวน้ำมันสูตรใหม่ที่ดีที่สุดของเชลล์ ด้วยเทคโนโลยี “ไดนาเฟล็กซ์” นวัตกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดที่ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด รวมถึงเชลล์ วี-เพาเวอร์ น้ำมันที่ดีที่สุดของเชลล์ดีขึ้นไปอีกขั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

ผู้นำ

อ่านประวัติของผู้นำระดับอาวุโสของเราในประเทศไทย

เราเป็นใคร

เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบุคลากร และพัฒนาการของเราจากร้านค้าเล็ก ๆ ในกรุงลอนดอนเมื่อเกือบ 200 ปีที่แล้ว