หมายเหตุ:

  1. จัดจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ภูมิรพี 2007 (สาขา 4) ที่อยู่ 231/1 หมู่ที่ 2 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย อยุธยา 13170
  2. ราคาจัดจำหน่ายถูกว่าน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล 5 บาท จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2562 เท่านั้น
  3. รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ในรุ่นที่กำหนด รถเล็ก หรือ รถอื่นๆ รวมถึงการกรอกถังต่างๆ ไม่อนุญาตให้เติมหรือจำหน่ายในทุกกรณี

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ น้ำมันเชื้อเพลิงเชลล์