วิวทิวทัศน์ธรรมชาติในประเทศออสเตรเลีย

ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียได้อนุมัติแผนชดเชยความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity offset plan) จากโครงการของบริษัท QGC ที่ดำเนินงานโดยเชลล์ซึ่งรวมถึงการป้องกันพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ บริษัท QGC ได้เข้าซื้อบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ Valkyrie ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแผนการชดเชยความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับการเตรียมพื้นที่ที่มีพืชพรรณและพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาแหล่งก๊าซ โดยโครงการนี้ตั้งอยู่ถัดจากอุทยานแห่งชาติ Dipperu ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ป่าต้นยูคาลิปตัส ป่าต้น Brigalow ที่เสี่ยงสูญพันธุ์ พุ่มต้นevergreen พืชพรรณชายฝั่ง และพื้นที่ชุ่มน้ำ

โครงการบูรณะระบบนิเวศน์ในอินเดีย

การฟื้นฟูพื้นที่ในทางตะวันตกของประเทศอินเดีย

พื้นที่ขนาด 1,200 เฮคเตอร์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่แห้งแล้งบนคาบสมุทร Hazira ทางตะวันตกของประเทศอินเดีย ในปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณพืชและสัตว์ป่า ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการการฟื้นฟูระบบนิเวศที่ริเริ่มโดยเชลล์และคู่ค้าทางธุรกิจของเชลล์ พื้นที่ดังกล่าวที่ตั้งอยู่ใกล้กับการลงทุนร่วมของท่ารถและท่าเรือก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) บริเวณคาบสมุทร Hazira ยังได้เป็นแหล่งอาหารและรายได้พิเศษสำหรับคนในท้องถิ่น

อ่านเรื่องราว “ชีวิตใหม่ของแนวชายฝั่งทะเล Hazira”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

ความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการต่าง ๆ ของเราสามารถส่งผลกระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติที่ซึ่งชุมชนต่างพึ่งพาสิ่งเหล่านี้เช่นกัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเราในด้านความหลากหลายทางชีวภาพรอบโลก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

หน้าที่หลักสำหรับสังคมและสำหรับเชลล์คือการหาวิธีการผลิตพลังงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณต่ำ