Shell FuelSave Gasohole 91

น้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91

ส่วนประกอบ: น้ำมันเบนซิน 90% และเอทานอล 10%

น้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 มีสารเพิ่มประสิทธิภาพ และสารทำความสะอาด เพื่อช่วยปกป้องชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ และป้องกันการสะสมตัวของคราบเขม่า

เครื่องมือที่เป็นประโยชน์

เนื้อหาแนะนำ

เทคนิคการขับรถด้วยความประหยัด

การเปลี่ยนรูปแบบการขับรถของคุณเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมาก ลองทำตามเทคนิคของเรา และเรียนรู้วิธีการประหยัดมากขึ้น

10 เทคนิคเพื่อความปลอดภัย

ปฏิบัติตามคำแนะนำของ Don Palmer และคุณจะสามารถขับรถได้ดียิ่งขึ้น

น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่น เชลล์

ข้อมูลของชนิดน้ำมันหล่อลื่นระดับโลก และเทคโนโลยีการผลิต