shell v-power diesel

เพราะเครื่องยนต์ที่สะอาดให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่า เราจึงได้พัฒนาน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ที่ให้พลังทำความสะอาดที่ดีที่สุดจากเชลล์

Intake valves and/or fuel injector nozzles

ช่วยทำความสะอาดวาลว์ไอดี และหัวฉีดน้ำมัน

ประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ในหัวฉีดเครื่องยนต์ เปรียบเสมือนฝักบัวอาบน้ำที่คุณใช้งานมานานและอุดตัน เมื่อได้รับการทำความสะอาด ทำให้การฉีดหรือการพุ่งของน้ำจากฝักบัวก็ทำได้ดีขึ้น แรงขึ้น เช่นเดียวกับคราบสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ที่วาล์วไอดี หรือหัวฉีดของรถ เมื่อได้รับน้ำมันที่มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดที่ดี ชิ้นส่วนที่สำคัญเหล่านี้ก็ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Key fuel system components

ช่วยทำความสะอาดชิ้นส่วนสำคัญในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง มีสารช่วยทำความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม เช่นเดียวกับลักษณะการทำงานของฟองน้ำที่ชุบน้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณภาพสูง ทำให้ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Performance Fuels

น้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจากเชลล์

การบริโภคอาหารที่มีคุณภาพช่วยทำให้นักกีฬาแข็งแรงและมีสมรรถภาพในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่รถยนต์ก็เช่นกัน หากได้รับน้ำมันที่มีคุณภาพสูงอย่างน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ที่มาพร้อมเทคโนโลยีไดนาเฟล็กซ์ จะช่วยคืนพลังให้เครื่องยนต์ของรถคุณทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

 

 

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล

สารช่วยลดแรงเสียดทานและทำความสะอาดมากถึง 3 เท่า

คืนพลังให้เครื่องยนต์ได้ถึง 100%

สารทำความสะอาดมากกว่าสูตรเดิม 20%

กำจัดคราบตะกรันที่ก่อตัวขึ้นในเครื่องยนต์

เทคโนโลยี DYNAFLEX ช่วยเพิ่มพลังให้เครื่องยนต์

เทคโนโลยี DYNAFLEX ช่วยทำความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์

Disclaimers

  1. เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์95 มีสารช่วยลดแรงเสียดทานและทำความสะอาดมากถึง 3 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ ช่วยทำความสะอาดชิ้นส่วนสำคัญในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ วาล์วไอดี และ/หรือ หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง จากการก่อตัวของคราบตะกรัน มีโมเลกุลช่วยลดแรงเสียดทานในส่วนประกอบสำคัญของเครื่องยนต์ ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธีการขับขี่ของผู้ขับขี่
  2.  เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์95 ใหม่ มีสารทำความสะอาดมากกว่าสูตรเดิม 20% เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์95 สูตรเก่า ช่วยทำความสะอาดชิ้นส่วนสำคัญในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ วาล์วไอดี และ/หรือ หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง จากการก่อตัวของคราบตะกรัน มีโมเลกุลช่วยลดแรงเสียดทานในส่วนประกอบสำคัญของเครื่องยนต์ ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธีการขับขี่ของผู้ขับขี่
  3. เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์95 มีเทคโนโลยี DYNAFLEX ช่วยเพิ่มพลังให้เครื่องยนต์เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธีการขับขี่ของผู้ขับขี่
  4. เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ช่วยคืนพลังให้เครื่องยนต์ได้ถึง 100% จากการกำจัดคราบตะกรันที่ทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ลดลงในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งวัดผลจากการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม DW10B ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธีการขับขี่ของผู้ขับขี่
  5. เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ช่วยทำความสะอาดชิ้นส่วนสำคัญในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ วาล์วไอดี และ/หรือ หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง จากการก่อตัวของคราบตะกรัน ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธีการขับขี่ของผู้ขับขี่
  6. เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล มีเทคโนโลยี DYNAFLEX ช่วยทำความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ ช่วยทำความสะอาดชิ้นส่วนสำคัญในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง จากการก่อตัวของคราบตะกรัน ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธีการขับขี่ของผู้ขับขี่