ในส่วนนี้

เอาชนะความท้าทายทางด้านเทคโนโลยี

เราพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อค้นหาและเพิ่มการผลิตพลังงานที่ปลอดภัยและมีราคาย่อมเยา จากจุดที่เข้าถึงยากขึ้น

พลังงานในอนาคต

เราใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเราเพื่อส่งมอบพลังงานที่สะอาดและมีปริมาณมากขึ้นสำหรับประชากรในโลกที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ก๊าซธรรมชาติ

เรามอบพลังงานกับชีวิตทั่วโลกด้วยก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นไฮโดรคาร์บอนเผาไหม้ที่สะอาดที่สุด

สร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน

คุณมีความคิดดี ๆ หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือไม่ เรามองหาคน บริษัท และองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้วย

ความต้องการด้านพลังงาน

เรากำลังทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของโลกที่เพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีขั้นสูงช่วยให้เราสามารถค้นพบ แหล่งพลังงานใหม่ ๆ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำมันและก๊าซที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผลกระทบจากประชากรที่เพิ่มขึ้น

ประชากรโลกที่มีจำนวนเพิ่มสูงขี้นและความเจริญที่พัฒนาเพิ่มยิ่งขึ้นย่อมมีผลกระทบต่อการจัดหาพลังงาน น้ำและอาหารไปทั่วโลกในอีกไม่กี่ทัศวรรษข้างหน้า