ในส่วนนี้

ผลกระทบจากประชากรที่เพิ่มขึ้น

ประชากรโลกที่มีจำนวนเพิ่มสูงขี้นและความเจริญที่พัฒนาเพิ่มยิ่งขึ้นย่อมมีผลกระทบต่อการจัดหาพลังงาน น้ำและอาหารไปทั่วโลกในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า

เอาชนะความท้าทายทางด้านเทคโนโลยี

เราได้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเดินหน้าผลิตพลังงานในราคาที่จับต้องให้กับพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก

ความต้องการด้านพลังงาน

เรากำลังทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของโลกที่เพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีขั้นสูงช่วยให้เราสามารถค้นพบ แหล่งพลังงานใหม่ ๆ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำมันและก๊าซที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พลังงานในอนาคต

เราใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อส่งมอบพลังงานที่สะอาดและมีปริมาณมากขึ้นให้กับประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

Featured content

Make the future Thailand exhibition

งานเทศกาล “Make the Future Thailand” ครั้งแรกในไทย 3 วันเต็ม จุดประกายความคิด เตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต ทั้งด้านพลังงาน การขับเคลื่อน และนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต ในปี 2050

เอาชนะความท้าทายทางด้านเทคโนโลยี

เราได้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเดินหน้าผลิตพลังงานในราคาที่จับต้องให้กับพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก

Entrepreneurs and Start-ups

Do you have a great idea or innovative technology? We look for creative people, companies and organisations to partner with.

Shell GameChanger

Shell’s GameChanger programme works with start-ups and businesses on unproven early-stage ideas with the potential to impact the future of energy.