Energy Transition for the Future
Energy Transition for the Future

สำหรับ 2019 Shell Forum ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ ภายใต้แนวคิด “Vision 2050: Energy Transition for the Future” จะเป็นการระดมความคิดเพื่อมองไปข้างหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานในปี ค.ศ. 2050 ที่การเดินทาง การใช้ชีวิต และเทคโนโลยีในประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคต

Energy Transition for the Future

ในค.ศ. 2050 มีการคาดการณ์ว่าโลกจะมีประชากรถึง 9 พันล้านคน เมื่อถึงเวลานั้นประชากรจำนวนมากของประเทศในตลาดเกิดใหม่หลายแห่งรวมทั้งประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชากรชนชั้นกลางของโลก ด้วยมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความต้องการในการเดินทางและการขนส่งที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมือง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดความต้องการในการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น

Energy Transition for the Future

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าหากโลกยังใช้พลังงานในอัตราที่เราใช้ในปัจจุบัน ภายในค.ศ. 2050 ความต้องการใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าเมื่อเทียบกับค.ศ. 2000[1] ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการรักษาอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียสตามความมุ่งมั่นในข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากภาคพลังงานก็เป็นความท้าทายที่มากขึ้นในเวลาเดียวกัน เมื่อต้องหาทางเลือกใหม่ในการหาพลังงานทดแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ

1 https://www.shell.co.th/en_th/energy-and-innovation/the-energy-future.html

 

  

Time Activities
09.00 – 09.30 ลงทะเบียน
ช่วงที่ 1 – วิสัยทัศน์ 2050: เปิดมุมมองเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
09.30 – 09.45

ปาฐกถาพิเศษ: การพัฒนาอย่างยั่งยืน – ความร่วมมือในการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่ออนาคต

มร.เคส พิเทอร์ ราเดอ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย 

09.45 – 10.05

ปาฐกถาพิเศษ: นโยบายและแผนของประเทศไทยเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงาน

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน

10.05 – 10.35

ปาฐกถา: Sky Scenario สู่การบรรลุเป้าหมายความตกลงปารีส (Paris Agreement)

ดร. มัลลิกา อิชวารัน นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสและที่ปรึกษาด้านนโยบาย เชลล์ กรุ๊ป สแตรทิจี้

10.35 – 10.55


ปาฐกถา: มุมมองการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อ ‘พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม’ และเหมาะกับประเทศไทย

นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

10.55– 11.10 รับประทานอาหารว่าง
ช่วงที่ 2 – ประเทศไทยในปี 2050:ความท้าทายและทางออกเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
11.10 –12.30

เวทีเสวนา: ประเทศไทยในปี 2050:ความท้าทายและทางออกเพื่อการเปลี่ยนผ่าน

วงเสวนาที่ประกอบไปด้วยวิทยากรสี่ท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ได้แก่ พลังงานใหม่ การเดินทาง ความเป็นเมืองและเทคโนโลยี

12.30 –13.30

รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 –15.30 ช่วงที่ 3 – ออกแบบอนาคตของเราเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
  • ห้องย่อยที่ 1 - ออกแบบอนาคตด้านพลังงาน
  • ห้องย่อยที่ 2 - เติมสุขให้ทุกชีวิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในพลังงานและนวัตกรรม

ก๊าซธรรมชาติ

เรามอบพลังงานให้กับทุกชีวิตทั่วโลกด้วยก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นไฮโดรคาร์บอนเผาไหม้ที่สะอาดที่สุด

เอาชนะความท้าทายทางด้านเทคโนโลยี

เราได้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเดินหน้าผลิตพลังงานในราคาที่จับต้องให้กับพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก