พนักงานทุกคนที่ทำงานให้เชลล์ หรือทำงานร่วมกับเชลล์ ล้วนมีบทบาทสำคัญที่ช่วยทำให้เชลล์เป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย และเราหวังว่าทุกคนจะมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบใน 3 ด้าน

  • ปฏิบัติงานตามกฎและข้อบังคับด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสายงานของตน
  • สามารถแทรกแซงเมื่อเห็นว่าอาจเกิดสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย
  • ให้ความเคารพเพื่อนร่วมงานและชุมชนที่เราทำงานด้วย

การเป็นผู้นำ

ผู้นำของเชลล์ในทุกระดับ มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำของเชลล์จะช่วยพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัยและเน้นย้ำวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงานกับทั้งพนักงานและผู้รับเหมา และด้วยวัฒนธรรมที่เปี่ยมไปด้วยความห่วงใยนี้ จะช่วยทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

เราให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นลำดับต้น ๆ และในแต่ละปี เราจัดกิจกรรมวันแห่งความปลอดภัย หรือ Safety Day ที่เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้รับเหมาได้เรียนรู้วิธีบริหารจัดการอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ มีการมอบรางวัลด้านความปลอดภัยประจำปีจากประธานบริษัทแก่กิจกรรมที่ส่งเสริมในด้านความปลอดภัย

กฎช่วยชีวิต 12 ประการ

พนักงานและผู้รับเหมาของเชลล์ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎช่วยชีวิต 12 ประการของเชลล์ กฎเหล่านี้ได้ครอบคลุมอันตรายที่รุนแรงที่สุดที่สร้างความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต เชลล์ได้เปิดตัวกฎทั้ง 12 ประการนี้เมื่อปี พ.ศ. 2556 และนับแต่นั้นมา การเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และเรายังได้จัดการแคมเปญเพื่อเน้นย้ำความสำคัญเรื่องกฎ การบังคับใช้ของกฏ และเหตุผลว่าทำไมกฎเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบโรงกลั่น กระบวนการผลิตอย่างปลอดภัยและเหมาะสมในทุกขั้นตอนการผลิตทั้งหมด เพื่อป้องกันการรั่วไหลของวัตถุมีพิษร้ายแรง กระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนชัดเจนจะช่วยบริหารจัดการสินทรัพย์ รวมไปถึงการป้องกันการรั่วไหลของน้ำมัน และความผิดพลาดทางเทคนิคต่าง ๆ

ความปลอดภัยด้านการขนส่ง

ความปลอดภัยคือหัวข้อสำคัญในการขนส่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทางอากาศ ทะเล และบนท้องถนน ซึ่งการขนส่งยังรวมถึงการเคลื่อนย้ายคน การจัดส่งอุปกรณ์ สินค้า และผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

Safety in deep water

We apply strict safety procedures and rigorous standards to meet the unique challenges of producing energy.

Deep-water safety training goes virtual

How a visit to a shopping centre led to the use of virtual reality in safety training for a new oil production project in Malaysia.

Shell’s principles for producing tight/shale oil and gas

We follow global operating principles focused on safety, environmental safeguards, and engagement with nearby communities to unlock resources safely and responsibly.