บริการ

เชลล์ LubeAdvisor

เชลล์ LubeAnalyst

เชลล์ LubeCoach

เชลล์ LubeMatch

เชลล์ LubeVideoCheck

น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต

เชลล์คือหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตน้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต และมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปีในธุรกิจนี้ เราตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งของน้ำมันในกระบวนการผลิต สำหรับผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของคุณ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนํ้ามันสำหรับกระบวนการผลิตเชลล์

เนื้อหาที่สำคัญ

บริการสำหรับลูกค้า

เราเสนอบริการที่ครอบคลุมเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น คุณจึงได้รับคำแนะนำ พร้อมด้วยชุดเครื่องมือทดสอบและการฝึกอบรม

เอกสารข้อมูล

ค้นหาข้อมูลทางเทคนิค และความปลอดภัยที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา