• ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งคำปรึกษาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
  • ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์
  • จัดอบรมด้านวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เชลล์เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย วิเคราะห์และตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งาน
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและตรงต่อความต้องการใช้งานพิเศษของลูกค้า สำรวจและรวบรวมข้อมูลของเครื่องจักรของลูกค้า เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่เหมาะสมสำรวจและประเมินผลการดำเนินการหล่อลื่น และให้คำแนะนำพร้อมทั้งเสนอวิธีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • ให้บริการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้งานแล้ว
  • ให้คำแนะนำและประสานงานในการกำจัดน้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้งานแล้ว
  • ให้คำปรึกษาและบริการสำหรับงานหล่อลื่นพิเศษบางประเภท

More in Business Customers

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับธุรกิจ

ค้นหาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุน และกรณีศึกษาเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วยธุรกิจเช่นเดียวกับคุณในทุก ๆ วัน

รู้จักกับเชลล์ฟลีทโซลูชั่น Shell Fleet Solutions

มาพร้อมด้วยบริการที่ครบวงจรในการดูแลลูกค้ากลุ่มธุรกิจเราพร้อมเป็นพันธมิตรบนท้องถนนของคุณ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวไกลยิ่งขึ้น