ทุกวันนี้ เทคโนโลยีในการผลิตเครื่องยนต์พัฒนาไปเร็วมาก ผู้ผลิตรถยนต์เองต่างก็สร้างเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เครื่องยนต์จึงมีขนาดเล็กลง ดังนั้น น้ำมันเชื้อเพลิงจึงควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานกับเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ ตลอดเวลา 125 ปีที่ผ่านมาเชลล์ให้ความสำคัญและมีการพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับคุณภาพของเครื่องยนต์ที่ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ

Shell DYNAFLEX Technology ออกแบบมาเพื่อ

เพิ่มความแรง

DYNAFLEX Technology ในน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ เพิ่มความแรงและประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์

ทำงานเต็มประสิทธิภาพ

DYNAFLEX Technology ช่วยคงความสะอาดให้กับเครื่องยนต์ และปกป้องเครื่องยนต์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Disclaimer

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แรงกว่า ประสิทธิภาพมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธิการขับขี่ของผู้ขับขี่ ซึ่งบริษัทฯไม่สามารถรับรองได้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ น้ำมันเชื้อเพลิงเชลล์