ในส่วนนี้

ความหมายของความยั่งยืนที่เชลล์

สำหรับเชลล์แล้ว ความยั่งยืนหมายถึงการจัดหาพลังงานที่จำเป็นให้แก่ประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็เคารพผู้คน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของพวกเขา

สิ่งแวดล้อม

เชลล์มอบพลังงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งช่วยให้โลกก้าวเดินไปสู่อนาคตที่การใช้พลังงานจะส่งผลกระทบน้อยที่สุดกับโลกของเรา

ชุมชน

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีในทุกสถานที่ที่เราเข้าไปดำเนินงานโดยการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนใกล้เคียง

ความปลอดภัย

เรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบพลังงานอย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับพนักงาน ผู้รับเหมา ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

ความโปร่งใส

เรามุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจในลักษณะที่เปิดเผยและชัดเจนและส่งเสริมความโปร่งใสของอุตสาหกรรมในทุก ๆ ด้านเท่าที่ทำได้

รายงานความยั่งยืน

ยินดีต้อนรับสู่รายงานความยั่งยืนของเชลล์ ซึ่งครอบคลุมผลการดําเนินงานด้านสังคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของเรา นอกจากนี้ยังเป็นการกําหนดกลยุทธ์ของเราในการเปลี่ยนธุรกิจไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

รายงานผลความยั่งยืนปี 2014 ทางออนไลน์

ค้นพบความคิดเห็นของเราเกี่ยวกับแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรายงานผลความยั่งยืนปี 2014 ทางออนไลน์

ดูรายงานผลความยั่งยืนทางออนไลน์