เชลล์มุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในการตามหาอาชีพในฝันของตน ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) เนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขาวิชานี้ เชลล์จึงได้จัดตั้งโครงการ NXplorers เพื่อพัฒนาผู้นำในอนาคตให้มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เชลล์มุ่งหวังที่จะสนับสนุนเยาวชนมากกว่า 1 ล้านคนให้เข้าร่วมโครงการนี้ภายในปี พ.ศ. 2563 หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกไปที่เว็บไซต์ NXplorers website.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

Community road safety

Shell is running road safety programmes for adults and schoolchildren in many local communities.

Human rights

We have the responsibility and are committed to respect human rights with a strong focus on communities, security, labour rights and supply chain conditions.

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

Grand feats for young scientists

One school is using today’s global challenges to teach critical subjects and inspire young minds.

คุณค่าที่เรายึดถือ

คุณค่าหลักที่เรายึดถือ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจช่วยให้ทุกคนที่เชลล์ปฏิบัติตนสอดคล้องกับคุณค่าเหล่านี้รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด