ในส่วนนี้

เราเป็นใคร

เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบุคลากร และพัฒนาการของเราจากร้านค้าเล็ก ๆ ในกรุงลอนดอนเมื่อเกือบ 200 ปีที่แล้ว

สิ่งที่เราทำ

เชลล์เป็นกลุ่มบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีระดับโลก เราจ้างพนักงานประมาณ 500 คนในประเทศไทย

คุณค่าที่เรายึดถือ

หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจช่วยให้ทุกคนที่เชลล์ปฏิบัติตนสอดคล้องกับคุณค่าที่เรายึดถือ

ผู้นำ

อ่านประวัติของผู้นำระดับอาวุโสของเราในประเทศไทย

แบรนด์เชลล์

แบรนด์เชลล์ส่งเสริมคุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเราไปทั่วโลก

ติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อทีมบริการลูกค้าและสำนักงานของเราในสหราชอาณาจักร

รายงานและสิ่งพิมพ์

ดาวน์โหลดรายงานประจำปีของเชลล์และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของเราหรืออ่านทางออนไลน์

ความเป็นมาของเชลล์ในประเทศไทย

เชลล์เติมสุขให้ทุกชีวิต