ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเก็บรวบรวมโดยบริษัทหรือบริษัทภายในกลุ่มบริษัทเชลล์ แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง (“เชลล์”) นั้นเป็นการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์และสิทธิต่าง ๆ ของคุณ ในประเด็นนี้ โปรดเลือกประกาศความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคุณจากรายการด้านล่าง

ประกาศความเป็นส่วนตัวเหล่านี้อาจใช้เป็นส่วนเสริมร่วมกับประกาศในท้องถิ่น/เพิ่มเติม ประกาศเหล่านี้ยังจัดทำเป็นภาษาท้องถิ่น (หากมี) ในเว็บไซต์ เชลล์ประจำประเทศที่เกี่ยวข้อง

เชลล์ได้นํากฎข้อบังคับขององค์กรที่มีผลผูกพันซึ่งให้กรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวซึ่งได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้บริษัทเชลล์สามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มเชลล์ได้อย่างถูกกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป

โปรดติดต่อเราได้ทุกเมื่อ หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใจใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ช่องทางการติดต่อแสดงอยู่ในประกาศความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้และในเว็บไซต์ เชลล์ ประจำประเทศสำหรับสถานที่ตั้งของคุณ

ผู้ขับขี่ ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ ผู้ใช้แอป เชลล์

ข้อมูลสำหรับบุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้ารายย่อย สมาชิกโครงการมัดใจลูกค้า ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เชลล์ และ/หรือแอปพลิเคชันดิจิทัลของ เชลล์

ผู้สมัครงาน

ข้อมูลสำหรับบุคคลที่สมัครงาน หรือบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมการสรรหาบุคลากร หรือรับหน้าที่ในการประเมินผลร่วมกับ เชลล์

ลูกค้าทางธุรกิจ คู่ค้า หุ้นส่วน หรือนักลงทุน

ข้อมูลสำหรับแต่ละบุคคลที่เชื่อมต่อกับลูกค้าทางธุรกิจ (B2B) คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและ/หรือนักลงทุนของเรา

พนักงาน ผู้รับเหมา หรือบุคคลที่อยู่ในการดูแลของ เชลล์ ทั้งในปัจจุบันหรืออดีต

ข้อมูลสำหรับบุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นพนักงาน เด็กฝึกงาน หรือผู้รับเหมาเอกชน ตลอดจนบุคคลที่อยู่ในการดูแลของพนักงานบริษัท เชลล์