ประเภทของธุรกิจการเดินเรือ

ที่บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เราแบ่งธุรกิจด้านการให้บริการเรือเดินทะเลเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ธุรกิจเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ ธุรกิจเรือเดินทะเลภายในประเทศ
เรือที่ใช้ในธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศ คือ เรือที่มีระวางขั้นต่ำ 500 ตันกรอส การเข้า-ออกของเรือเดินทะเลประเภทนี้ในน่านน้ำไทยจะต้องมีการแจ้งแก่กรมศุลกากร และเมื่อได้รับการเติมน้ำมันเรือแล้วจะต้องออกจากน่านน้ำไทยภายในเวลา 30 วัน ธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือในลักษณะนี้ จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎของกรมสรรพสามิต
หากมิใช่เรือเดินทะเลที่ใช้ในธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศแล้ว จัดว่าเป็นเรือเดินทะเลภายในประเทศทั้งสิ้น อาทิเช่น เรือบรรทุกน้ำมัน เรือประมง เรือโดยสาร เรือเดินทะเลภายในประเทศเหล่านี้จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยปรกติแล้วสินค้าที่ขนส่งโดยเรือเดินทะเลภายในประเทศ มักจะเป็นสินค้าประเภทเดียวกับในธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจการเดินเรือ

น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ บรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ สำหรับน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี
 • คลังน้ำมันกรุงเทพฯ - จำหน่ายน้ำมันเตา และน้ำมันดีเซล
  ตลอดจนน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ที่ใช้ในการเดินเรือ
 • คลังน้ำมันภูเก็ต - จำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับการเดินเรือ
 • คลังน้ำมันสงขลา - จำหน่ายน้ำมันเตาสำหรับการเดินเรือ

1. น้ำมันหล่อลื่น

 • ถัง 200 ลิตร สำหรับน้ำมันหล่อลื่นที่ผลิตภายในประเทศ
 • ถัง 209 ลิตร สำหรับน้ำมันหล่อลื่นนำเข้า
 • ถัง 18 ลิตร สำหรับน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด

2. จาระบี

 • ถัง 180 ก.ก. สำหรับจาระบีทิ่ผลิตภายในประเ ทศ
 • ถัง 18 ก.ก. สำหรับจาระบีทุกชนิด

ท่าเรือท้องถิ่นและโรงเก็บพัสดุ

ท่าเรือท้องถิ่น โรงเก็บพัสดุ เรือบรรทุก
 1. ท่าเรือกรุงเทพฯ
 2. ท่าเรือศรีราชา
 3. ท่าเรือเกาะสีชัง หรือ ท่าเรือสิชัง
 4. ท่าเรือแหลมฉบัง
 5. ท่าเรือมาบตาพุด
 6. ท่าเรือภูเก็ต (เฉพาะขนส่งรถยนต์)
 7. ท่าเรือสงขลา (เฉพาะขนส่งรถยนต์)
 1. โรงเก็บพัสดุกรุงเทพฯ (โรงเก็บพัสดุช่องนนทรี) -
  ใจกลางกรุงเทพฯ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
 2. โรงเก็บพัสดุภูเก็ต -
  ใกล้กับท่าเรือทะเลน้ำลึก จังหวัดภูเก็ต
 3. โรงเก็บพัสดุสงขลา -
  ใกล้กับท่าเรือทะเลน้ำลึก จังหวัดสงขลา

ปัจจุบันเชลล์มีเรือบรรทุกทั้งหมด 8 ลำ ซึ่งมีไว้สำหรับบรรทุกน้ำมันเตา
5 ลำ และสำหรับบรรทุกน้ำมันใส 3 ลำ

 

เรือเหล่านี้เป็นเรือที่ว่าจ้างมาจากผู้รับเหมา
และจะต้องได้รับการตรวจสอบสภาพตามมาตรฐานของเชลล์ทุกๆ 3 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.shell.com/marine

More in Business Customers

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับธุรกิจ

ค้นหาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุน และกรณีศึกษาเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วยธุรกิจเช่นเดียวกับคุณในทุก ๆ วัน

รู้จักกับเชลล์ฟลีทโซลูชั่น Shell Fleet Solutions

มาพร้อมด้วยบริการที่ครบวงจรในการดูแลลูกค้ากลุ่มธุรกิจเราพร้อมเป็นพันธมิตรบนท้องถนนของคุณ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวไกลยิ่งขึ้น