ประเภทของธุรกิจการเดินเรือ

ที่บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เราแบ่งธุรกิจด้านการให้บริการเรือเดินทะเลเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ธุรกิจเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ ธุรกิจเรือเดินทะเลภายในประเทศ
เรือที่ใช้ในธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศ คือ เรือที่มีระวางขั้นต่ำ 500 ตันกรอส การเข้า-ออกของเรือเดินทะเลประเภทนี้ในน่านน้ำไทยจะต้องมีการแจ้งแก่กรมศุลกากร และเมื่อได้รับการเติมน้ำมันเรือแล้วจะต้องออกจากน่านน้ำไทยภายในเวลา 30 วัน ธุรกิจขนส่งน้ำมันทางเรือในลักษณะนี้ จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎของกรมสรรพสามิต
หากมิใช่เรือเดินทะเลที่ใช้ในธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศแล้ว จัดว่าเป็นเรือเดินทะเลภายในประเทศทั้งสิ้น อาทิเช่น เรือบรรทุกน้ำมัน เรือประมง เรือโดยสาร เรือเดินทะเลภายในประเทศเหล่านี้จะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยปรกติแล้วสินค้าที่ขนส่งโดยเรือเดินทะเลภายในประเทศ มักจะเป็นสินค้าประเภทเดียวกับในธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจการเดินเรือ

น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ บรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ สำหรับน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี
  • คลังน้ำมันกรุงเทพฯ - จำหน่ายน้ำมันเตา และน้ำมันดีเซล
    ตลอดจนน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ ที่ใช้ในการเดินเรือ
  • คลังน้ำมันภูเก็ต - จำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับการเดินเรือ
  • คลังน้ำมันสงขลา - จำหน่ายน้ำมันเตาสำหรับการเดินเรือ

1. น้ำมันหล่อลื่น

  • ถัง 200 ลิตร สำหรับน้ำมันหล่อลื่นที่ผลิตภายในประเทศ
  • ถัง 209 ลิตร สำหรับน้ำมันหล่อลื่นนำเข้า
  • ถัง 18 ลิตร สำหรับน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด

2. จาระบี

  • ถัง 180 ก.ก. สำหรับจาระบีทิ่ผลิตภายในประเ ทศ
  • ถัง 18 ก.ก. สำหรับจาระบีทุกชนิด

ท่าเรือท้องถิ่นและโรงเก็บพัสดุ

ท่าเรือท้องถิ่น โรงเก็บพัสดุ เรือบรรทุก
  1. ท่าเรือกรุงเทพฯ
  2. ท่าเรือศรีราชา
  3. ท่าเรือเกาะสีชัง หรือ ท่าเรือสิชัง
  4. ท่าเรือแหลมฉบัง
  5. ท่าเรือมาบตาพุด
  6. ท่าเรือภูเก็ต (เฉพาะขนส่งรถยนต์)
  7. ท่าเรือสงขลา (เฉพาะขนส่งรถยนต์)
  1. โรงเก็บพัสดุกรุงเทพฯ (โรงเก็บพัสดุช่องนนทรี) -
    ใจกลางกรุงเทพฯ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
  2. โรงเก็บพัสดุภูเก็ต -
    ใกล้กับท่าเรือทะเลน้ำลึก จังหวัดภูเก็ต
  3. โรงเก็บพัสดุสงขลา -
    ใกล้กับท่าเรือทะเลน้ำลึก จังหวัดสงขลา

ปัจจุบันเชลล์มีเรือบรรทุกทั้งหมด 8 ลำ ซึ่งมีไว้สำหรับบรรทุกน้ำมันเตา
5 ลำ และสำหรับบรรทุกน้ำมันใส 3 ลำ

 

เรือเหล่านี้เป็นเรือที่ว่าจ้างมาจากผู้รับเหมา
และจะต้องได้รับการตรวจสอบสภาพตามมาตรฐานของเชลล์ทุกๆ 3 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.shell.com/marine

More in Business Customers

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับธุรกิจ

ค้นหาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุน และกรณีศึกษาเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วยธุรกิจเช่นเดียวกับคุณในทุกๆ วัน

เชลล์การ์ด

เชลล์การ์ดสั่งสมประสบการณ์กว่า 50 ปีในการดูแลลูกค้ากลุ่มธุรกิจ เราพร้อมเป็นพันธมิตรบนท้องถนนของคุณ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวไกลยิ่งขึ้น