ในส่วนนี้

วิธีการจัดการน้ำจืด

น้ำจืดนั้นสำคัญกับชีวิตมนุษย์เช่นเดียวกับโลก และน้ำจืดยังเป็นหนึ่งในมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุด เราจัดการการใช้น้ำอย่างระมัดระวังและลงทุนกับวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การใช้น้ำซ้ำและการรีไซเคิลน้ำ

เราเริ่มดำเนินการจัดการการใช้น้ำของเราให้เป็นไปอย่างรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงการเสาะหาแนวทางการรีไซเคิลและใช้ทรัพยากรอันมีค่านี้อีกครั้ง

พันธมิตรด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธมิตรด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เชลล์ทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม จากการดำเนินงานของเรา รวมถึงเพิ่มประโยชน์แก่ชุมชนที่เราดำเนินงานอยู่

Read more about the organisations we work with

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

Turning the tide on waste

Shell Retail wants to reduce and reuse waste while empowering people in its fuelling stations around the world. Watch this film to see how this ambition is being realised.

Producing water in the desert

Water is a resource that is hard to come by in Qatar’s desert climate. The Pearl GTL plant produces more water than gas-to-liquids products.

Adapting to climate change

The world needs to adapt to the extreme weather events linked to climate change, particularly flooding and water shortages caused by droughts.