กลยุทธ์ของเรามีเป้าหมายเพื่อตอกย้ำสถานะผู้นำของเราในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการพลังงานของโลกด้วยหนทางที่มีความรับผิดชอบ ความปลอดภัย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเรา

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ของเรา

เชลล์ใน ประเทศไทย

เชลล์ใน ประเทศไทย

ด้วยพนักงานกว่า 93,000 คนใน 70 ประเทศที่เราดำเนินกิจการ เชลล์มุ่งมั่นที่จะช่วยสนองความต้องการด้านพลังงานของโลกที่เพิ่มมากขึ้น ในหนทางที่รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

หลักการดำเนินธุรกิจ

เรายึดถือ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น เป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจของเรา

เชลล์ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้กับบริษัทของคุณมาอย่างยาวนาน เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างสะดวกและราบรื่นที่สุด

ผลงานของเรา

มากกว่าศตวรรษที่เชลล์ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราเติบโตเคียงคู่กับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เชลล์สำนึกในหน้าที่ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม หลากหลายโครงการที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือและก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคม

เชลล์ทั่วโลก

เชลล์ทั่วโลก

เชลล์เป็นกลุ่มบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีระดับโลก

การดำเนินธุรกิจของเราจะถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ได้แก่ ธุรกิจต้นน้ำ (Upstream) ก๊าซธรรมชาติและพลังงานใหม่ ธุรกิจปลายน้ำ (Downstream) และโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยี

ในธุรกิจต้นน้ำ เราให้ความสำคัญกับการเสาะแสวงหาแหล่งกักเก็บน้ำมันและก๊าซธรรมชาติใหม่ ๆ และการพัฒนาโครงการใหม่ขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของเรา ในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือสิทธิในทรัพยากรปิโตรเลียม

ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติและพลังงานแบบบูรณาการ เราให้ความสำคัญกับการแปลงก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และการแปลงก๊าซเป็นของเหลว (GTL) เพื่อให้การจัดเก็บและการจัดส่งไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีความปลอดภัย ธุรกิจพลังงานใหม่จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรวจและลงทุนในพลังงานรูปแบบใหม่ที่ใช้คาร์บอนต่ำลง

ในธุรกิจปลายน้ำ เรามุ่งมั่นในการกลั่นน้ำมันดิบและพัฒนาให้เป็นน้ำมันชนิดต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนตลาดทั่วโลก ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการขนส่งของประเทศ  นอกจากนั้นเรายังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับอุตสาหกรรมทั่วโลก เหมืองทรายน้ำมันในประเทศแอฟริกาเหนือก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจปลายน้ำของเรา

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีทำหน้าที่ในการส่งต่อโครงการพัฒนาใหม่ ๆ รวมถึงงานวิจัยและการพัฒนาที่จะนำไปสู่นวัตกรรมและการลดต้นทุนได้ในอนาคต

รถสีแดงกำลังขับอยู่บนถนนริมแม่น้ำ

ผู้บริโภค

จากจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่วิเศษสุดไปสู่ข้อมูลรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญ และทุกๆ สิ่งตลอดการเดินทาง เราให้คุณอย่างครอบคลุมทุกอย่าง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชลล์สำหรับนักขับ
สองคนงานในโรงงานการพูดคุยต่อไปที่จะม้วนเหล็กขนาดใหญ่

ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

We supply advanced transport, heating and industrial fuels to corporate and distributing companies in many industries worldwide.

Learn more about business customer services
ผู้คนข้ามถนนที่วุ่นวายในฮ่องกง

พลังงานในอนาคต

เราใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเราเพื่อส่งมอบพลังงานที่สะอาดและมีปริมาณมากขึ้นสำหรับประชากรในโลกที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

เคลื่อนเข้าสู่อนาคตพลังงานที่สะอาด
แท่นขุดเจาะ Mars B ในอ่าวเม็กซิโกมีรุ้งกินน้ำพาดผ่านด้านบน

สิ่งแวดล้อม

เชลล์มอบพลังงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งช่วยให้โลกก้าวเดินไปสู่อนาคตที่การใช้พลังงานจะส่งผลกระทบน้อยที่สุดกับโลกของเรา

เรียนรู้ว่าเชลล์ผลิตพลังงานอย่างมีความรับผิดชอบอย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

ผู้นำ

อ่านประวัติของผู้นำระดับอาวุโสของเราในประเทศไทย

เราเป็นใคร

เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบุคลากร และพัฒนาการของเราจากร้านค้าเล็ก ๆ ในกรุงลอนดอนเมื่อเกือบ 200 ปีที่แล้ว

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

ความยั่งยืน

ความยั่งยืนที่เชลล์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบพลังงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโลก

พลังงานและนวัตกรรม

วิธีที่เราใช้ความฉลาดของมนุษย์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อปลดล็อกพลังงานที่สะอาดขึ้นมาใช้ในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า