กลยุทธ์ของเรามีเป้าหมายเพื่อตอกย้ำสถานะผู้นำของเราในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการพลังงานของโลกด้วยหนทางที่มีความรับผิดชอบ ความปลอดภัย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเรา

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ของเรา

เชลล์ใน ประเทศไทย

เชลล์ใน ประเทศไทย

ด้วยพนักงานกว่า 93,000 คนใน 70 ประเทศที่เราดำเนินกิจการ เชลล์มุ่งมั่นที่จะช่วยสนองความต้องการด้านพลังงานของโลกที่เพิ่มมากขึ้น ในหนทางที่รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

หลักการดำเนินธุรกิจ

เรายึดถือ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น เป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจของเรา

เชลล์ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้กับบริษัทของคุณมาอย่างยาวนาน เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างสะดวกและราบรื่นที่สุด

ผลงานของเรา

มากกว่าศตวรรษที่เชลล์ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราเติบโตเคียงคู่กับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เชลล์สำนึกในหน้าที่ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม หลากหลายโครงการที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือและก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคม

เชลล์ทั่วโลก

เชลล์ทั่วโลก

เชลล์เป็นกลุ่มบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีระดับโลก

การดำเนินธุรกิจของเราจะถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ได้แก่ ธุรกิจต้นน้ำ (Upstream) ก๊าซธรรมชาติและพลังงานใหม่ ธุรกิจปลายน้ำ (Downstream) และโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยี

ในธุรกิจต้นน้ำ เราให้ความสำคัญกับการเสาะแสวงหาแหล่งกักเก็บน้ำมันและก๊าซธรรมชาติใหม่ ๆ และการพัฒนาโครงการใหม่ขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของเรา ในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือสิทธิในทรัพยากรปิโตรเลียม

ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติและพลังงานแบบบูรณาการ เราให้ความสำคัญกับการแปลงก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และการแปลงก๊าซเป็นของเหลว (GTL) เพื่อให้การจัดเก็บและการจัดส่งไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีความปลอดภัย ธุรกิจพลังงานใหม่จัดตั้งขึ้นเพื่อสำรวจและลงทุนในพลังงานรูปแบบใหม่ที่ใช้คาร์บอนต่ำลง

ในธุรกิจปลายน้ำ เรามุ่งมั่นในการกลั่นน้ำมันดิบและพัฒนาให้เป็นน้ำมันชนิดต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนตลาดทั่วโลก ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการขนส่งของประเทศ  นอกจากนั้นเรายังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับอุตสาหกรรมทั่วโลก เหมืองทรายน้ำมันในประเทศแอฟริกาเหนือก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจปลายน้ำของเรา

โครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีทำหน้าที่ในการส่งต่อโครงการพัฒนาใหม่ ๆ รวมถึงงานวิจัยและการพัฒนาที่จะนำไปสู่นวัตกรรมและการลดต้นทุนได้ในอนาคต

ผู้บริโภค

ผู้บริโภค

จากจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่วิเศษสุดไปสู่ข้อมูลรถยนต์จากผู้เชี่ยวชาญ และทุกๆ สิ่งตลอดการเดินทาง เราให้คุณอย่างครอบคลุมทุกอย่าง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชลล์สำหรับนักขับ
ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ

We supply advanced transport, heating and industrial fuels to corporate and distributing companies in many industries worldwide.

Learn more about business customer services
พลังงานในอนาคต

พลังงานในอนาคต

เราใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเราเพื่อส่งมอบพลังงานที่สะอาดและมีปริมาณมากขึ้นสำหรับประชากรในโลกที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

เคลื่อนเข้าสู่อนาคตพลังงานที่สะอาด
สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

เชลล์มอบพลังงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งช่วยให้โลกก้าวเดินไปสู่อนาคตที่การใช้พลังงานจะส่งผลกระทบน้อยที่สุดกับโลกของเรา

เรียนรู้ว่าเชลล์ผลิตพลังงานอย่างมีความรับผิดชอบอย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

ผู้นำ

อ่านประวัติของผู้นำระดับอาวุโสของเราในประเทศไทย

เราเป็นใคร

เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบุคลากร และพัฒนาการของเราจากร้านค้าเล็ก ๆ ในกรุงลอนดอนเมื่อเกือบ 200 ปีที่แล้ว

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

ความยั่งยืน

ความยั่งยืนที่เชลล์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบพลังงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโลก

พลังงานและนวัตกรรม

วิธีที่เราใช้ความฉลาดของมนุษย์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อปลดล็อกพลังงานที่สะอาดขึ้นมาใช้ในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า