ความปลอดภัยของกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบสถานที่ดำเนินงานในระยะแรก ต่อเนื่องไปตลอดวงจรชีวิตของกระบวนการทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อทำให้แน่ใจว่ากระบวนการต่าง ๆ มีการดำเนินการอย่างปลอดภัย ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของวัตถุมีพิษร้ายแรง

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบโรงกลั่น กระบวนการผลิตอย่างปลอดภัยและเหมาะสมในทุกขั้นตอนการผลิตทั้งหมด รวมไปถึงการดูแลรักษาเครื่องจักร เพื่อป้องกันการรั่วไหลของวัตถุมีพิษร้ายแรง

มาตรฐานที่ชัดเจนระดับโลก

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ อาทิ น้ำมันรั่วไหล เชลล์ได้จัดทำข้อกำหนดในการปฎิบัติงานอย่างปลอดภัยเป็นแนวทางสำหรับทั่วโลก โดยมาตรฐานด้านเทคนิคความปลอดภัยระดับโลกนี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น และในหลายกรณี มาตรฐานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของเราก็ครอบคลุมและเกินกว่าข้อกำหนดทั่วไปอีกด้วย

เราใช้แนวทางแบบคู่ขนานสำหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น แนวทางนี้ ทำให้เราสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ พร้อมดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อบรรเทาหรือกำจัดความเสี่ยงเหล่านั้น ในขณะเดียวกัน เราก็เตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

เราเรียนรู้จากการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงาน และรวมความรู้เหล่านี้เข้าไว้ในข้อกำหนดด้านเทคนิคความปลอดภัย แผนการอบรมของเราก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่ทำให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงความเสี่ยง และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

เชลล์ได้พัฒนาแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า เรามีทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมัน กรณีไฟไหม้ หรือเกิดการระเบิด เราทบทวนแผนรับรองภาวะฉุกเฉินด้วยการทดสอบแผนระหว่างการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย หรือเมื่อฝึกอบรมร่วมกับผู้ให้บริการท้องถิ่นและหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องจากเหตุการณ์นั้น ๆ นอกจากนี้ เรายังได้จัดทำสถานการณ์จำลอง เช่นการอพยพพนักงานของเราจากแพลตฟอร์ม โรงกลั่นน้ำมัน และอาคารสำนักงาน กิจกรรมเหล่านี้ล้วนช่วยทดสอบและพัฒนาแผนการทำงานของเรา

สำหรับกรณีการรั่วไหลของน้ำมั้น เรามีเครือข่ายระดับโลกเพื่อรับมือและจัดการกับเหตุการณ์การรั่วไหลของน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนศักยภาพต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น เราได้ดำเนินการฝึกฝนกับองค์กรควบคุมและรับมือที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น เพื่อฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพด้านการรับมือของเรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

ความปลอดภัยด้านการขนส่ง

ความปลอดภัยคือหัวข้อสำคัญในการขนส่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทางอากาศ ทะเล และบนท้องถนน ซึ่งการขนส่งยังรวมถึงการเคลื่อนย้ายคน การจัดส่งอุปกรณ์ สินค้า และผลิตภัณฑ์

สุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน

เชลล์ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและผู้รับเหมาของเราให้ปลอดภัยและมีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานอยู่ที่ไหนก็ตาม

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

Safety in deep water

We apply strict safety procedures and rigorous standards to meet the unique challenges of producing energy.

Deep-water safety training goes virtual

How a visit to a shopping centre led to the use of virtual reality in safety training for a new oil production project in Malaysia.

Shell’s principles for producing tight/shale oil and gas

We follow global operating principles focused on safety, environmental safeguards, and engagement with nearby communities to unlock resources safely and responsibly.