ในส่วนนี้

ราคาน้ำมันล่าสุด

ราคาน้ำมันเชลล์ล่าสุด และราคาน้ำมันเชลล์ย้อนหลัง

ตอบข้อสงสัย

เชลล์มักได้รับการสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาน้ำมัน อยู่เสมอ เราจึงขอนำเสนอคำถามคำตอบเหล่านั้นมาชึ้แจงให้ได้ทราบกัน โดยทั่วไป ดังต่อไปนี้

ปัจจัยขับเคลื่อนราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันสามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างมากมายในช่วงเวลาต่างๆ กัน เนื้อหาในส่วนนี้ให้ภาพรวมของปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนราคาน้ำมันทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น

ปัจจัยการกำหนดราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนของน้ำมันสำเร็จรูปจากโรงกลั่น ค่าใช้จ่ายหรือค่าการตลาดและภาษีต่างๆ เนื้อหาในส่วนนี้จะให้คำอธิบายว่าอะไรเป็นปัจจัยของการกำหนดราคาน้ำมันภายในประเทศ