วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2018 

เวลา 9:30 - 12.00 น.

ณ โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต 6 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

หัวข้อในการสัมมนามีดังนี้

 • นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อชีวิตประจำวัน
  • นายไมเคิล จิตติวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทย
  • นายเรืองโรจน์ พูนผล ผู้บุกเบิกสตาร์ตอัพเมืองไทย ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้นำรุ่นใหม่ของเอเชีย (Asia 21 Young Leaders 2017) และผู้ก่อตั้งกิจการ 500 TukTuks
 • นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อบ้านและเมือง
  • ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  • ผศ.ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
 • นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อพลังงานกับการขับเคลื่อน
  • ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
  • นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)
  • นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารธุรกิจการตลาดค้าปลีก ภูมิภาคตะวันออก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด