การให้เกียรติผู้อื่น

การให้เกียรติผู้อื่น

พนักงานของเราล้วนมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน โดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติ หรือความแตกต่างใดๆ

ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์

เราสนับสนุนให้พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจทุกคนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและชื่นชมผู้ที่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

คุณธรรม

คุณธรรม

เราสนับสนุนให้พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจทุกคนกล้าที่จะพูดคำว่า “ไม่” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบของพนักงาน

how we conduct our business

หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์

ในฐานะบริษัทพลังงานระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทาย เราได้กำหนดมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงานและพฤติกรรมทางจริยธรรมที่เคร่งครัด การกระทำคือตัวตัดสินการทำงาน ดังนั้น ชื่อเสียงของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับการยึดถือคุณค่าหลักของเรา ซึ่งได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าหลักที่เรายึดถือ ทั้งยังแสดงถึงวิธีการส่งเสริมความไว้วางใจ ความตรงไปตรงมา การทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างมืออาชีพ และความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำ

เชลล์ คือหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกแห่งแรกที่เปิดเผยความเชื่อของบริษัทเมื่อครั้งตีพิมพ์หลักการดำเนินธุรกิจของเราเมื่อปี 1976 ส่วนหนึ่งของหลักการเหล่านี้คือ การที่เชลล์มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับสมดุลผลประโยชน์ในระยะสั้นและระยะยาว และการบูรณาการข้อพิจารณาทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมเข้าด้วยกัน เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ

พนักงานและผู้รับเหมาของเชลล์ทุกคน รวมถึงพนักงานและผู้รับเหมาโครงการร่วมทุนที่เราดำเนินธุรกิจด้วย ล้วนต้องเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักการดำเนินธุรกิจของเราอยู่เสมอ และเราสนับสนุนให้ซัพพลายเออร์และโครงการร่วมทุนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมปรับใช้หลักการเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

ดาวน์โหลดหลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์

what we expect

สิ่งที่เราคาดหวังจากพนักงานของเรา

หลักจรรยาบรรณเพื่อการดำเนินธุรกิจของเชลล์สนับสนุนพนักงาน พนักงานชั่วคราวและผู้รับเหมาทุกคนที่ปฏิบัติงานในฐานะบริษัทเชลล์ โดยหลักการเหล่านี้จะเป็นแนวทางให้พนักงานนำหลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์มาปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักทางธุรกิจและคุณค่าหลักที่เรายึดถือ

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของเชลล์ มาจากหลักการดำเนินธุรกิจและหลักจรรยาบรรณสำหรับการดำเนินธุรกิจของเชลล์ เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ชุมชน และเพื่อนร่วมงาน หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจนี้แสดงให้เห็นถึงคำแนะนำอย่างละเอียดสำหรับการปฏิบัติตาม เพื่อสนับสนุนให้พนักงานของเราทำสิ่งที่ถูกต้องในทุกๆวัน

Diversity and Inclusion at Shell

ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม (Diversity and Inclusion at Shell)

เพื่อต่อยอดจากคุณค่าหลักที่เรายึดถือ เรามุ่งมั่นสนับสนุนวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและการมีส่วนร่วมที่ทุกคนล้วนได้รับความเคารพและมีคุณค่าทั้งจากพนักงาน ไปสู่กลุ่มลูกค้าและคู่ค้า ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมคือหัวใจสำหรับดำเนินธุรกิจของเรา

เรายืนหยัดสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และดูแลพนักงานที่มีความหลากหลายและเปี่ยมความสามารถพร้อมทัศนคติอันกว้างไกล เพื่อการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน

เราสนับสนุนความหลากหลายและการมีส่วนร่วมผ่านหลักสูตรและกิจกรรมการอบรมมากมาย ซึ่งรวมถึง แผนพัฒนาความสามารถทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่มีความสามารถเหล่านี้ ล้วนพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าโดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติ และความแตกต่างอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังมีหลักสูตรด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านแนวคิด นโยบายเชิงรุก ที่สนับสนุนการทำงานที่มีความยืดหยุ่น และเครือข่ายทรัพยากรแรงงานกว่า 75 กลุ่ม เรายังคงเฟ้นหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของเชลล์ให้ครบครันยิ่งขึ้น

Shell endorses

เชลล์ให้การสนับสนุน 2 แนวคิดหลักที่สำคัญด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

ในปี พ.ศ. 2561 เชลล์ได้ให้คำปฏิญาณ 2 ข้อหลักที่สำคัญที่เน้นด้านการพัฒนาความหลากหลายและการมีส่วนร่วมกันทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานข้อปฏิบัติทางธุรกิจขององค์การสหประชาชาติ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาการแบ่งแยกระหว่างเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล บุคคลข้ามเพศและภาวะเพศกำกวม หรือ LGBTI และกลุ่มซีอีโอแชมเปี้ยน (CEO Champion) หรือ กลุ่มบุคคลเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยตั้งเป้าหมายที่จะเร่งพัฒนาความเสมอภาคทางเพศในบริษัทต่างๆ คำปฏิญาณทั้งสองข้อนี้ครอบคลุมถึงบริษัทเชลล์ในมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

“ความมุ่งมั่นเหล่านี้เป็นก้าวสำคัญเพื่อมุ่งสู่การสร้างกลุ่มพนักงานที่มีความหลากหลายต่างๆ นั้นได้รับความเข้าใจ ยอมรับ และเห็นคุณค่า” นาย เบน วาน เบอร์เดน ประธานกรรมการบริหารกล่าว

 “การร่วมมือกันคือวิธีที่ดีที่สุดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เราตอบรับโอกาสทางการร่วมมือนี้พร้อมกับบริษัทอื่นๆที่มีเป้าหมายเดียวกัน ภายใต้ความเป็นสหประชาชาติและแนวคิดที่จุดประกายการเปลี่ยนแปลงนี้”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

เราเป็นใคร

เชลล์เป็นบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีระดับนานาชาติที่มีพนักงานกว่า 93,000 คน และดำเนินธุรกิจในกว่า 70 ประเทศ เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยให้โลกมีอนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืน

สิ่งที่เราทำ

เชลล์เป็นบริษัทพลังงานระดับนานาชาติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานจากทั่วโลกที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความต้องการพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น โดยดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

ความโปร่งใส

เรามุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจในลักษณะที่เปิดเผยและชัดเจนและส่งเสริมความโปร่งใสของอุตสาหกรรมในทุก ๆ ด้านเท่าที่ทำได้

ร่วมงานกับเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยการร่วมงานกับเชลล์