หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์

ในฐานะบริษัทพลังงานระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจในโลกที่ท้าทาย เราได้กำหนดมาตรฐานเข้มงวดสำหรับการปฏิบัติงานและพฤติกรรมทางจริยธรรม เราถูกตัดสินจากการกระทำ ชื่อเสียงของเราจึงขึ้นอยู่กับการยึดถือคุณค่าหลักของบริษัท ซึ่งได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น หลักการดำเนินธุรกิจแปดประการของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าหลักที่เรายึดถือ ทั้งยังแสดงถึงวิธีการส่งเสริมความไว้วางใจ ความตรงไปตรงมา การทำงานเป็นทีม การทำงานอย่างมืออาชีพ และความภูมิใจในสิ่งที่เราทำ

เราคือหนึ่งในบริษัทระดับโลกแห่งแรกที่เปิดเผยและแลกเปลี่ยนความเชื่อของบริษัทเมื่อตีพิมพ์หลักการดำเนินธุรกิจของเราในปี 1976 ในฐานะส่วนหนึ่งของหลักการเหล่านี้ เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับสมดุลผลประโยชน์ในระยะสั้นและระยะยาว และการบูรณาการข้อพิจารณาทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมเข้าด้วยกันในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ

พนักงานและผู้รับเหมาของเชลล์ทุกคน รวมถึงพนักงานและผู้รับเหมาโครงการร่วมทุนที่เราดำเนินงาน ได้รับการคาดหวังว่าจะต้องเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักการดำเนินธุรกิจของเราอยู่เสมอ เราสนับสนุนให้ซัพพลายเออร์และโครงการร่วมทุนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราปรับใช้หลักการที่เท่าเทียมกันนี้ด้วย

ดาวน์โหลดหลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของเชลล์

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของเราเป็นแนวทางให้พนักงานนำหลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์มาปฏิบัติให้สอดคล้องกับคุณค่าหลักที่เรายึดถือ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวจะแนะนำว่าเราควรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบได้อย่างไร ตลอดจนวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ชุมชน และเพื่อนร่วมงาน

ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่บังคับใช้กับพวกเรานั้นซับซ้อนและเข้มงวดกว่าในอดีต จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของเชลล์กำหนดมาตรฐานที่เราคาดหวังให้พนักงานปฏิบัติตาม รวมทั้งพฤติกรรมที่เราคาดว่าพนักงานจะนำมาใช้ปฏิบัติ

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของเชลล์ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น การต่อสู้กับการทุจริต การค้าระดับชาติและการค้าระหว่างประเทศ บุคลากรและความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพย์สิน และการสื่อสาร

ดาวน์โหลดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของเชลล์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

เราเป็นใคร

เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบุคลากร และพัฒนาการของเราจากร้านค้าเล็ก ๆ ในกรุงลอนดอนเมื่อเกือบ 200 ปีที่แล้ว

สิ่งที่เราทำ

เชลล์เป็นกลุ่มบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีระดับโลก เราจ้างพนักงานประมาณ 500 คนในประเทศไทย

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

ความโปร่งใส

เรามุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจในลักษณะที่เปิดเผยและชัดเจนและส่งเสริมความโปร่งใสของอุตสาหกรรมในทุก ๆ ด้านเท่าที่ทำได้

ร่วมงานกับเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยการร่วมงานกับเชลล์

พลังงานในอนาคต

เราใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเราเพื่อส่งมอบพลังงานที่สะอาดและมีปริมาณมากขึ้นสำหรับประชากรในโลกที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ