คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือชิ้นส่วนข้อมูลที่เว็บไซต์ขอให้เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของคุณ คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์ "จดจำ" การใช้งานและการตั้งค่าความต้องการของผู้ใช้เอาไว้

อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่รองรับคุกกี้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเบราวเซอร์ของตัวเองไม่ให้รับคุกกี้บางประเภทหรือคุกกี้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถลบคุกกี้เมื่อไรก็ได้

ทำไมเราจึงใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ทราบได้ว่า คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราอย่างไร และเพื่อช่วยปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดีขึ้นเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น คุกกี้บางตัวจะจดจำการเลือกภาษาหรือการตั้งค่าของคุณ ทำให้คุณไม่ต้องตั้งค่าซ้ำเมื่อกลับเข้ามาที่เว็บไซต์อีกครั้ง นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้ในการระบุตำแหน่งพื้นที่เพื่อแสดงให้คุณทราบถึงตำแหน่งของสถานีบริการเชลล์และที่ตั้งสำนักงานของเชลล์ที่ใกล้ที่สุด และช่วยให้เรานำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับคุณได้ เช่น วิดีโอในเว็บไซต์ โดยเราอาจศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของคุณในเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อ “ทำการตลาด” ผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่คุณอีกครั้ง

เราใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

คุกกี้ของเราและของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของเราใช้งานทั้งคุกกี้ของเราเองและของบุคคลภายนอก

คุกกี้ของเรา คือคุกกี้ที่ออกโดยโดเมนของเว็บไซต์shell.com ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้เพื่อระบุการตั้งค่าภาษาและตำแหน่งที่ผู้ใช้งานเลือก หรือเพื่อช่วยในการแสดงผลเพื่อการใช้งานพื้นฐานของเว็บไซต์

คุกกี้ของบุคคลภายนอก คือคุ้กกี้ที่ออกและบริหารจัดการโดยบุคคลอื่น เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของเชลล์หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ คุกกี้ประเภทนี้อาจจำเป็นสำหรับการแสดงแบบฟอร์มบางอย่างบนเว็บไซต์ เช่น การส่งแบบฟอร์มการสมัครงาน หรืออนุญาตให้มีการโฆษณานอกเว็บไซต์ของเชลล์

คุกกี้แบบช่วงเวลา

คุกกี้แบบช่วงเวลาคือคุกกี้ชั่วคราวที่ใช้ในการจดจำคุณระหว่างทีุ่คุณเข้ามาชมเว็บไซต์ และจะหมดอายุลงเมื่อคุณปิดเว็บเบราว์เซอร์

คุกกี้ถาวร

คุกกี้ถาวรใช้เพื่อจดจำความชอบของคุณภายในเว็บไซต์ และจะยังอยู่ในเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์พกพาของคุณ แม้ว่าคุณจะปิดเบราว์เซอร์ไปแล้วหรือจะเปิดเครื่องใหม่ก็ตาม เราใช้คุกกี้เหล่านี้ในการวิเคราะหฺ์พฤติกรรมของผู้ใช้งานเพื่อสร้างรูปแบบการเข้าชม เพื่อที่ว่าเราจะสามารถปรับปรุงฟังก์ชั่นของเว็บไซต์สำหรับคุณและผู้อื่นที่เข้ามาขมเว็บไซต์ของเชลล์ คุกกี้เหล่านี้ยังช่วยให้เราสามารถนำคุณไปยังโฆษณาที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายเอาไว้ และสามารถวัดประสิทธิผลของฟังก์ชั่นของไซต์และโฆษณาของเราได้ด้วย

คุกกี้ถูกนำไปใช้สำหรับจุดประสงค์เพื่อการโฆษณาอย่างไร

คุกกี้และเทคโนโลยีในการโฆษณา เช่น เว็บบีคอน พิกเซลส์ และแท็กของเครือข่ายโฆษณาแบบไม่ระบุตัวตน ช่วยให้เรานำเสนอโฆษณาที่คุณน่าจะสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้ยังช่วยให้เราเก็บข้อมูลโดยรวมเพื่อตรวจสอบ การศึกษาวิจัย และการจัดทำรายงานด้านประสิทธิภาพสำหรับบริษัทโฆษณา พิกเซลส์ทำให้เราเข้าใจและสามารถปรับปรุงการนำเสนอโฆษณาแก่คุณ และทำให้เราทราบว่าคุณได้รับชมโฆษณาใดไปแล้ว และเนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณอาจจะทำการดึงโฆษณาและเว็บบีคอนได้โดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายโฆษณา เครือข่ายเหล่านี้จึงสามารถดู แก้ไข หรือตั้งค่าคุกกี้ของตนเองได้เสมือนกับว่าคุณเป็นผู้ขอเรียกเว็บเพจจากไซต์ของเครือข่ายนั้นด้วยตัวเอง

แม้ว่าเราจะไม่ใช้คุกกี้ในการสร้างโปรไฟล์ของคุณจากประวัติการเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ ก็ตาม แต่เราใช้ข้อมูลโดยรวมจากเว็บไซต์เหล่านี้ในการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและอิงจากความสนใจของคุณ เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้บริษัทโฆษณา คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับโฆษณานอกไซต์หรือโฆษณาที่แจ้งข้อมูลแก่บุคคลภายนอกได้ โดยการตั้งค่าคุกกี้ในเครื่องของคุณ การตั้งค่านี้มิได้ทำให้โฆษณาหายไปจากหน้าที่คุณเข้าชม แต่โฆษณาที่คุณได้รับนั้นจะไม่ได้ตรงกับความสนใจของคุณ ซึ่งหมายความว่าโฆษณาจะไม่ถูกจับคู่กับความสนใจของคุณที่คุกกี้จัดเก็บเอาไว้นั่นเอง

การใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอก

สำหรับการทำงานบางอย่างภายในเว็บไซต์ของเรานั้น เราจะใช้บริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บเพจที่มีวีดีโอจาก YouTube ฝังอยู่ หรือมีลิงก์เชื่อมไปยัง YouTube วีดีโอหรือลิงก์เหล่านี้ (และเนื้อหาอื่น ๆ ที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก) อาจมีคุกกี้ของบุคคลภายนอกอยู่ด้วย และเราแนะนำให้คุณอ่านดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของพวกเขา

ทำอย่างไรจึงจะปฏิเสธและลบคุกกี้ได้

คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธหรือสกัดกั้นคุกกี้ทั้งหมดหรือคุกกี้บางประเภทที่เว็บไซต์เชลล์กำหนดไว้ให้คุณได้โดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่าคุกกี้ในเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถเปลี่ยนความต้องการของคุณบนเชลล์เว็บไซต์ และ/หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้คุณได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ คุณอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ หากว่าคุณปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org การเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยไม่ลบหรือปฏิเสธคุกกี้นั้น ถือว่าคุณตกลงอนุญาตให้เชลล์จัดเก็บคุกกี้ที่คุณไม่ปฏิเสธไว้บนเครื่องของคุณได้

คุกกี้ รายละเอียด ลิงก์สำหรับยกเลิกคุกกี้/ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Adobe Analytics เราใช้ Adobe Analytics เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้อย่างไร และมีส่วนร่วมในเว็บไซต์อย่างไรบ้าง ข้อมูลจะนำมาใช้ปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ และจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอกใดๆ http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
DoubleClick Floodlight คุกกี้ DoubleClick Floodlight ช่วยให้เราเข้าใจว่าคุณได้ทำบางสิ่งบางอย่างในเว็บไซต์ของเราหรือไม่ หลังจากที่คุณได้เห็นหรือคลิกโฆษณาที่เป็นวิดีโอ/ภาพแสดงที่อยู่ใน Google หรือแพล็ตฟอร์มอื่น ๆ ผ่าน DoubleClick DoubleClick ใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าเนื้อหาประเภทใดในเว็บไซต์ของเราที่คุณมีส่วนร่วมด้วยเพื่อใช้นำเสนอโฆษณาที่ตรงกับความสนใจคุณต่อไป https://support.google.com/ds/answer/2839090?hl=en
Facebook Facebook ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อนของคุณผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เราทำให้การแบ่งปันข้อมูลที่คุณสนใจบน Facebook เป็นเรื่องง่ายขึ้น และบางครั้ง เราก็อาจจะแสดงโฆษณาที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้บน Facebook โดยอิงจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา
https://en-gb.facebook.com/help/568137493302217
Google Adwords Conversion คุกกี้สำหรับการติดตามของ Google Adwords Conversation ช่วยให้เราทราบว่าคุณเข้ามาทำกิจกรรมต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของเราหลังจากคุณได้เห็นหรือคลิกผ่านโฆษณาของเราบน Google หรือไม่ https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics เราใช้ Google Analytics เพื่อทำความเข้าใจว่าแคมเปญสื่อสารของเราทำงานอย่างไร และคุณมีการตอบสนองต่อเว็บไซต์ของเราอย่างไร เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google (Remarketing) Google ใช้คุกกี้นี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณมีส่วนร่วมกับเนื้อหาใดในเว็บไซต์ของเราเพื่อที่จะแสดงโฆษณาที่ตรงกับเนื้อหานั้น ๆ บนเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรของ Google https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Lucid คุกกี้ Lucid ช่วยเราในการประเมินการยกระดับแบรนด์และการรับรู้ต่อแบรนด์จากการโฆษณาและการรณรงค์ทางการตลาดของเรา https://luc.id/privacy-policy/
MouseFlow คุกกี้ MouseFlow ช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เยี่ยมชมและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา ช่วยวิเคราะห์กราฟิก วิดีโอ และข้อความที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ รวมทั้งช่วยติดตามตําแหน่งที่ผู้เยี่ยมชมคลิกและทำให้เราสามารถปรับแต่งรูปแบบและการออกแบบหน้าเว็บไซต์ของเราได้อย่างละเอียด https://mouseflow.com/legal/company/privacy-policy/
Specific Media เทคโนโลยี Specific Media ใช้สำหรับส่งโฆษณาข้อความและวิดีโอแบบเฉพาะเจาะจงไปยังผู้ใช้โดยอิงจากการมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์ http://corp.specificmedia.com/privacy?rid=55c4d1ffb80ea#section_4
Twitter Twitter นำเสนอข้อมูลเรื่องราว ไอเดีย และความคิดเห็นที่กำลังอยู่ในกระแสจากทั่วโลกตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงจากบัญชีผู้ใช้ Twitter และแฮชแท็กที่คุณเลือกติดตาม เราทำให้การแบ่งปันข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราผ่าน Twitter เป็นเรื่องง่ายขึ้น และบางครั้ง เราอาจแสดงโฆษณาบน Twitter โดยอิงจากการมีส่วนร่วมของคุณบนเว็บไซต์ของเรา https://support.twitter.com/articles/20170410
Tube Mogul Tube Mogul ช่วยเรานำเสนอวิดีโอโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายบนจอคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ พร้อมวัดประสิทธิภาพตามเวลาจริงผ่านเว็บไซต์พาร์ทเนอร์ของ Tube Mogul โดย Tube Mogul จะไม่เก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนใด ๆ จากเว็บไซต์ของเรา http://www.tubemogul.com/compliance/privacy-policy/
Xaxis Xaxis ช่วยให้เราระบุกลุ่มผู้ชมโดยอิงจากการมีส่วนร่วมในเว็บไซต์ และนำเสนอโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นภาพแสดง/วีดิโอ/โฆษณาทางมือถือ ไปยังเป้าหมายกลุ่มที่ไม่มีการระบุตัวตน โดย Xaxis จะไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะทราบเพียงเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งานและประเภทอุปกรณ์สื่อสารที่คุณใช้ แต่ไม่ทราบชื่อ/ข้อมูลติดต่อ https://www.xaxis.com/static/view/privacy-policy
YouTube เราฝังวิดีโอหรือใส่ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังวิดีโอจาก YouTube ไว้ในเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น เมื่อคุณเข้าชมหน้าที่มีเนื้อหาจาก YouTube หรือลิงก์ไปที่ YouTube คุณจะได้รับคุกกี้จาก YouTube ด้วย https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
Zendesk มีการเชื่อมคอนเท้นต์ และลิงก์ใน Zendesk บนเว็บไซต์ของเรา เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ที่เชื่อต่อกับ Zendesk อาจมีการใช้ Cookies https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจใน