ผลิตภัณฑ์เชลล์สำหรับอุตสาหกรรมเดินเรือคือธุรกิจการขาย และการตลาดระดับโลก โดยจัดหาเชื้อเพลิงเฉพาะ น้ำมันหล่อลื่น และบริการสนับสนุนด้านเทคนิคให้กับอุตสาหกรรมเดินเรือ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เชลล์สำหรับอุตสาหกรรมเดินเรือ 

บริการ

เชลล์ LubeAdvisor

เชลล์ LubeAnalyst

เชลล์ LubeCoach

เชลล์ LubeMatch

เชลล์ LubeVideoCheck

เนื้อหาที่สำคัญ

น้ำมันหล่อลื่นชนิดต่างๆ

มาค้นพบว่าการใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมทำให้คุณประหยัดได้อย่างสำคัญ โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ ยืดอายุยานพาหนะ และลดการหยุดทำงานของเครื่องยนต์

เอกสารข้อมูล

ค้นหาข้อมูลทางเทคนิค และความปลอดภัยที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา