นวัตกรรมอยู่ในดีเอ็นเอของเรา ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม สิ่งนี้หมายถึงการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพื่อส่งมอบพลังงานที่ลูกค้าของเราต้องการในการใช้พลังงานและการดำรงชีวิต แต่เรารู้ว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาความท้าทายด้านพลังงานของโลกได้ด้วยตัวเองเพียงลำพัง

เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในระดับ เราจำเป็นต้องปลดล็อกพลังนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ซึ่งก็คือความสามารถในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้แตกต่างและดีขึ้นกว่าเดิม

เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการนวัตกรรมของเราด้านล่างนี้ และดูว่าโครงการใดจะตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีที่สุด

Shell GameChanger

เชลล์ก่อตั้งโครงการ GameChanger ขึ้นในปี 1996 เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิคกับบรรดาผู้คิดค้นนวัตกรรมตลอดจนมอบพื้นที่ให้แสดงความเป็นไปได้ของแนวคิด ทั้งในทางเทคนิคและพาณิชย์ GameChanger ช่วยให้คนกลุ่มนี้พิสูจน์ว่าแนวคิดของตนใช้งานได้จริง รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

GameChanger ได้ทำงานร่วมกับผู้คิดค้นนวัตกรรมกว่า 1,700 คนทั่วโลก โดยช่วยเปลี่ยนแนวคิดกว่า 100 ความคิดให้กลายเป็นความจริง ซึ่งรวมถึงความคิดแหวกแนวในการผลิตและใช้ความเย็นทำให้ก๊าซธรรมชาติแปรสภาพเป็นของเหลวขณะที่อยู่กลางทะเล เมื่อได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ GameChanger แนวคิดนี้จึงกลายเป็นความจริงในโครงการ Prelude FLNG

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shell GameChanger

วิศวกรของ Shell TechWorks ทำงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

Shell TechWorks

Shell TechWorks เป็นโครงการส่งเสริมนวัตกรรมแบบเปิดที่นำเอาผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเข้ามาอยู่รวมกันทั้งจากภายในและภายนอกอุตสาหกรรมพลังงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งก็คือ วิธีตอบสนองความต้องการพลังงานราคาย่อมเยาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ซึ่งกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  

เราได้ก่อตั้ง Shell TechWorks ขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2013 สำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลกในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซต ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำและอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมากกว่า 80 แห่ง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shell TechWorks

Shell Technology Ventures

Shell Technology Ventures (STV) เป็นโครงการลงทุนระดับองค์กร ซึ่งลงทุนในบริษัทต่าง ๆ เพื่อเร่งความเร็วในการพัฒนาและการใช้งานของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เติมเต็มธุรกิจของเรา

STV ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 และทำหน้าที่เสมือนเป็นนักลงทุนและหุ้นส่วนในการเปลี่ยนนวัตกรรมให้มีมูลค่าทางการพาณิชย์ ผู้ประกอบการและบริษัทที่เราลงทุนจะได้รับผลประโยชน์จากความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์ของเรา รวมถึงความเป็นไปได้ของการทดสอบและการทดลองใช้งานนวัตกรรมของตนเอง

เรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทที่ STV ลงทุน

นวัตกรรมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ธุรกิจขนาดเล็กนำเสนอความคิดใหม่และความเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะช่วยให้เราสามารถเร่งสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานของเชลล์ เราเชื่อมต่อกับโครงการวิจัยธุรกิจขนาดเล็กเพื่อมองหาธุรกิจสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีที่มีศักยภาพและดีที่สุดจากทั่วโลกและเชิญชวนให้ธุรกิจเหล่านั้นเข้ามาร่วมมือในโครงการนวัตกรรมธุรกิจขนาดเล็กของเชลล์ (Shell Small Business Innovation)

เราทำงานร่วมกับผู้คิดค้นนวัตกรรมที่ได้พิสูจน์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค และเชิงพาณิชย์มาแล้ว ในทางกลับกัน เรามอบทรัพยากรทางเทคนิค โอกาสทดสอบ คำแนะนำในเชิงพาณิชย์ และความเป็นไปได้ที่เชลล์จะกลายเป็นลูกค้าของธุรกิจเหล่านี้ในอนาคตด้วย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนวัตกรรมของเรา

ความร่วมมือในนวัตกรรม

เราทำงานร่วมกับรัฐบาล นักวิชาการระดับโลก และผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม ในโครงการของเราเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการพลังงานของโลกที่เพิ่มขึ้น ความร่วมมือของเรามีตั้งแต่การพัฒนาเชื้อเพลิงขั้นสูงไปยังการปรับปรุงการประมวลผลข้อมูลร่วมกับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูวิธีการที่เราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย บริษัท และสถาบันเพื่อผลักดันนวัตกรรมไปข้างหน้า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในพลังงานและนวัตกรรม

พลังงานในอนาคต

เราใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อส่งมอบพลังงานที่สะอาดและมีปริมาณมากขึ้นให้กับประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

เอาชนะความท้าทายทางด้านเทคโนโลยี

เราได้พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเดินหน้าผลิตพลังงานในราคาที่จับต้องให้กับพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก