เชลล์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก โดยให้บริการลูกค้าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมมากกว่า 1 ล้านราย และลูกค้าประมาณ 32 ล้านรายต่อวันที่สถานีบริการค้าปลีกภายใต้แบรนด์เชลล์มากกว่า 46,000 แห่ง

บริษัท เชลล์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2565 โดยเปลี่ยนชื่อมาจากบริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ จำกัด (มหาชน) แต่ประวัติของเชลล์นั้นได้รับการบันทึกไว้ตั้งแต่ครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19

สำนักงานใหญ่ของเชลล์ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมี มร. วาเอล ซาวัน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

กลยุทธ์ของเราคือ Powering Progress มุ่งก้าวไปข้างหน้าด้วยการจัดหาพลังงานที่มากขึ้นและสะอาดยิ่งขึ้น โดยเป็นธุรกิจพลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

 1. Achieving net-zero emissions เป้าหมายของ Shell Group ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050
 2. Powering lives เป้าหมายที่เชลล์กําลังทํางานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการได้เข้าถึงแหล่งพลังงานที่จำเป็น การสนับสนุนการมีส่วนร่วม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น
 3. Respecting nature เชลล์มุ่งมั่นเคารพธรรมชาติใน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ (สิ่งแวดล้อมทางบกและทางทะเล) น้ำ เศรษฐกิจหมุนเวียนและของเสีย และคุณภาพอากาศ
 4. Generating shareholder value เพิ่มคุณค่าผ่านการทำงาน โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพ ความเรียบง่าย และวินัย เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นของเราผ่านหุ้นและเงินปันผล ด้วยวิธีนี้ เราสามารถสนับสนุนการออมและกองทุนบําเหน็จบํานาญของผู้คนนับล้านทั่วโลก

เราปฏิบัติงานด้วยค่านิยมหลัก 3 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ จริยธรรม และการเคารพต่อผู้คน

รู้จักเชลล์ในปี พ.ศ.2567 (ข้อมูลล่าสุดปี พ.ศ. 2565)

เราดำเนินธุรกิจในมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

เรามีจำนวนพนักงานกว่า 93,000 คน

เรามีจำนวนสถานีบริการมากที่สุดในโลก - ลูกค้า 32 ล้านรายต่อวันมาใช้บริการที่สถานีบริการของเราที่มีมากกว่า 46,000 สถานีทั่วโลก รวมทั้งมีจุดชาร์จรถไฟฟ้าสาธารณมากกว่า 30,000 จุด

เราจัดหาพลังงานที่ลูกค้าต้องการ

 • ใช้เงินลงทุนกว่า 440 ล้านเหรียญสหรัฐ ในโครงการวิจัยและพัฒนา ในปี พ.ศ. 2565 เพื่อมุ่งไปสู่การลดการปล่อยคาร์บอน
 • จำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ได้กว่า 66 ล้านตันในปีพ.ศ. 2565
 • จำหน่ายพลังงานได้กว่า 240 เทราวัตต์ - ชั่วโมง (TWh)
 • จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพมากกว่า 9.5 พันล้านตัน ในปีพ.ศ. 2565
 • ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซได้กว่า 2,800 kboe/d ในปีพ.ศ.2565

เราดำเนินการเพื่อมุ่งไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

 • ลดการปล่อยคาร์บอนจากผลิตภัณฑ์ที่เราจัดจำหน่ายลงได้ 3.8% ในปีพ.ศ.2565 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ.2559
 • ลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิจากการปฏิบัติงานของเราลงได้ถึง 30% ในปีพ.ศ.2565 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ.2559
 • ในปีพ.ศ.2565 เราใช้เงินลงทุนกว่า 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐในพลังงานคาร์บอนต่ำ และลงทุนอีกกว่า 3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐในผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ด้านพลังงาน

ผลประกอบการทางการเงินในปี พ.ศ.2565

 • มีการกระจายตัวของหุ้นถึง 26 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 • จัดเก็บและจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลมากกว่า 68 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 • มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายถึง 40 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มาของเรา

ประวัติความเป็นมาของเชลล์นำคุณจากกรุงลอนดอนสู่ทวีปเอเชีย จากจุดกำเนิดของรถยนต์สู่การพัฒนาเชื้อเพลิงเพื่อความยั่งยืนชนิดต่างๆ สิ่งเหล่านี้ คือประวัติศาสตร์ของการสำรวจ นวัตกรรม และจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้บุกเบิกที่ยังคงกำหนดทิศทางของเชลล์จนถึงปัจจุบัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

สิ่งที่เราทำ

เชลล์เป็นบริษัทพลังงานระดับนานาชาติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานจากทั่วโลกที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความต้องการพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น โดยดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

คุณค่าที่เรายึดถือ

คุณค่าหลักที่เรายึดถือ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจช่วยให้ทุกคนที่เชลล์ปฏิบัติตนสอดคล้องกับคุณค่าเหล่านี้รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

พลังงานในอนาคต

เราใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อส่งมอบพลังงานที่สะอาดและมีปริมาณมากขึ้นให้กับประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

ร่วมงานกับเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยการร่วมงานกับเชลล์