ในส่วนนี้

ประวัติของเชลล์

ร้านค้าเล็กๆ ที่เริ่มจำหน่ายวัตถุโบราณ และเปลือกหอยในเวลาต่อมาในกรุงลอนดอนเมื่อ 200 ปีก่อน กลายมาเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานรายใหญ่ของโลก

บุคลากรของเรา

เรามีพนักงานประมาณ 93,000 คนในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก พนักงานเชลล์ทุกคนมีหน้าที่ในการวางแผน กำหนดทิศทางและดำเนินกลยุทธ์ที่วางไว้ให้สำเร็จลุล่วง เราเคารพในความแตกต่างของบุคคล โดยมีหลากหลายช่องทางในการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นของพนักงาน

ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับเชลล์

เชลล์ใน ประเทศไทย

เชลล์ใน ประเทศไทย

เชลล์เริ่มเข้ามามีบทบาทในราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ เมื่อครั้งเรือเอส เอส มิวเร็กซ์ ซึ่งเป็นเรือที่สร้างขึ้น เพื่อบรรทุกน้ำมันโดยเฉพาะ บรรทุกมันก๊าด เข้ามาจอดเทียบท่า ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2435 นับเป็นการนำเข้าน้ำมันก๊าด ครั้งแรกของประเทศไทย นับจากนั้นต่อมาประมาณ 40 ปี ตลาดน้ำมันก๊าดก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ

ชาวไทยในทุกครัวเรือนต่างรู้จักน้ำมันก๊าด "ตรามงกุฎ" ของเชลล์เป็นอย่างดี มีการแต่งตั้ง บริษัท เมสเซอร์ส มาร์ควอล์ด แอนด์ โค เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของเชลล์ ในประเทศไทย จากนั้น บริษัท เอเซียติก ปิโตรเลียม (สยาม) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทรอยัลดัทช์/เชลล์ ก็ได้แต่งตั้ง บริษัท บอร์เนียว จำกัด ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ของเชลล์ในประเทศไทย
 
ธุรกิจการนำเข้าน้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อีกนานาชนิดดำเนินไปได้ด้วยดี จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัท เอเซียติก ปิโตรเลียม (สยาม) จำกัด มีอันต้องปิดกิจการชั่วคราว จนเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง รัฐบาลไทยได้ติดต่อขอให้เชลล์กลับเข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยอีกครั้ง และในปี พ.ศ. 2489 บริษัท เอเซียติก ปิโตรเลียม (สยาม) จำกัด ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มีบริษัท เชลล์ โอเวอร์ซีส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น 100 %

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นอกจากจะมีคลังน้ำมันหลักและศูนย์จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำมันและเคมีภัณฑ์ ที่ช่องนนทรี กรุงเทพมหานครแล้ว ยังมีคลังน้ำมันในต่างจังหวัด อีกหลายแห่ง ซึ่งเป็นศูนย์จัดจำหน่ายน้ำมันให้แก่สถานีบริการซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมอยู่ ทั่วประเทศ

เชลล์ตระหนักดีว่า หน้าที่ของบริษัทฯ มิใช่เพียงการจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการอันมีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเท่านั้น บริษัทฯ ยังต้องประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมด้วย โดยการมีส่วนร่วม ในการให้ความช่วยเหลือสังคมไทยในด้านต่างๆ ไม่วาจะเป็นด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมซึ่งได้ทำมา เป็นเวลาอันยาวนานนี้ ทำให้บริษัทฯ ได้รับพระราชทานตราตั้งห้าง (ตราครุฑ) จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2533 นับเป็นบริษัทน้ำมันแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานตราตั้งห้าง
 
เชลล์ได้เริ่มกิจกรรมสำรวจหาปิโตรเลียม ในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2522 โดยจัดตั้ง

บริษัท ไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด ขึ้นมาเป็นผู้ดำเนินการ และในปี พ.ศ. 2524 ก็ได้มีการค้นพบแหล่งน้ำมันในเชิง พาณิชย์ แห่งแรกของประเทศไทย ที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และได้รับพระราชทานนามว่า "แหล่งน้ำมันสิริกิติ์" น้ำมันดิบที่ผลิตจากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์นี้ ได้ชื่อว่า "น้ำมันดิบเพชร" ตามชื่อของจังหวัด การปฏิบัติงานในแหล่งน้ำมันสิริกิติ์เป็นไปใน ลักษณะกิจการร่วมทุนระหว่าง ไทยเชลล์ กับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยสามารถผลิตน้ำมันดิบได้วันละ 20,000 บาร์เรล และน้ำมันดิบที่ผลิตได้จากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์นี้มีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับซื้อทั้งหมด

เชลล์ได้ขายหุ้นของเชลล์ทั้งหมดในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ให้แก่ บริษัท ปตท.สผ. (จำกัด) มหาชน โดยมีการลงนามในสัญญาซื้อ-ขายหุ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 ได้มีการผลิตน้ำมันดิบเพชร จากแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ โดยการดำเนินงานของบริษัทไทยเชลล์ฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 150 ล้านบาร์เรล ก่อนที่เชลล์จะขายหุ้นให้ ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการต่อ

 
พัฒนาการก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในธุรกิจของเชลล์ในประเทศไทย ก็คือ การจัดตั้ง บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยมีเชลล์ถือหุ้น 64% และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ถือหุ้น 36% เป็นโรงกลั่นน้ำมันแห่งที่ 4 ของประเทศ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีระบบการกลั่นน้ำมันอันทันสมัย มีกำลังกลั่น 145,000 บาร์เรลต่อวัน เริ่มเดินเครื่องเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2539 และเข้าสู่ปฏิบัติการในเชิงพาณิชย์ในเดือนเมษายนปีเดียวกัน แต่ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ เชลล์ได้ขายหุ้นของเชลล์ทั้งหมดในโรงกลั่นน้ำมันระยองให้กับ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในปี 2547

เชลล์ทั่วโลก

เชลล์ทั่วโลก

รอยัล ดัตช์ เชลล์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1907 อย่างไรก็ตามประวัติของเราสามารถสืบย้อนกลับไปถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ซึ่งกิจการเริ่มต้นจากการเป็นร้านค้าเล็ก ๆ ในกรุงลอนดอนที่ซึ่งครอบครัวของซามูเอลจำหน่ายเปลือกหอยทะเล

ปัจจุบันนี้เชลล์เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานรายใหญ่ของโลกที่มีพนักงานเฉลี่ย 94,000 คน และดำเนินงานในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ในกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประธานกรรมการบริหารของเราก็คือ เบน ฟาน เบอร์เดน บริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทเชลล์ คือ บริษัท รอยัล ดัตช์ เชลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในอังกฤษและเวลส์

กลยุทธ์ของเรามีเป้าหมายเพื่อตอกย้ำสถานะผู้นำของเราในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการพลังงานของโลกในหนทางที่มีความรับผิดชอบ ความปลอดภัย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นสิ่งสำคัญของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเรา

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเราตั้งแต่ปี 1833 ถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของเรา

เราเชื่อว่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะยังคงเป็นส่วนสำคัญของพลังงานทั่วโลกอีกนานหลายทศวรรษข้างหน้า บทบาทของเราคือสกัดและส่งมอบทรัพยากรพลังงานเหล่านี้อย่างมีผลกำไรและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

เราตั้งเป้าหมายว่าจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า คู่ค้า และผู้กำหนดนโยบายเพื่อยกระดับการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากขึ้น

บุคลากรของเรา

บุคลากรของเราทำงานร่วมกันในโครงการพลังงานที่มีนวัตกรรมและน่าตื่นเต้นมากที่สุดในโลก แรงงานที่มีความหลากหลายและสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือส่วนสำคัญของความสำเร็จ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชันที่ดียิ่งขึ้น

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่เชลล์

การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญ โครงการพัฒนา และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหมายความว่าบุคลากรของเราจะได้รับโอกาสทั้งหมดเพื่อดึงศักยภาพของตนเองออกมา นอกจากนี้ โครงการผู้นำของเรายังช่วยให้บุคลากรที่มีความสามารถได้กลายมาเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมงานกับเชลล์

ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับเชลล์ในปี 2016

 • เรามีการดำเนินธุรกิจอยู่ใน 70 ประเทศ
 • เรามีพนักงานโดยเฉลี่ย 92,000 คน
 • เราจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว 57.1 ล้านตันในปีนี้
 • เรามีการลงทุนในโรงกลั่น 22  แห่ง
 • ประมาณการผลผลิตน้ำมันดิบที่ได้ในแต่ะวัน 3.7 ล้านบาร์เรล

ดาวน์โหลดแผ่นพับโครงการ “Create” ของเรา

ผลประกอบการทางการเงินประจำปี 2016

 • เงินได้: 233,6000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
 • รายได้: 4,800 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
 • เงินลงทุน: 79,900  ล้านดอลล่าร์สหรัฐ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการของธุรกิจกลุ่ม BG 
 • เงินลงทุนในการวิจัยและพัฒนา: 1,000  ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2016

งบประมาณมูลค่า 102 ล้านดอลล่าร์สหรัฐใช้จ่ายให้แก่โครงการอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมทั่วโลก ในจำนวนนี้ ได้แก่:

 • ประมาณ 44  ล้านดอลล่าร์สหรัฐจ่ายให้แก่โครงการในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชน การบรรเทาภัยพิบัติ การศึกษา สุขภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ และ
 • ประมาณ 58 ล้านดอลล่าร์สหรัฐจ่ายให้แก่โครงการที่อยู่ในแผนระดับสากลของเชลล์ ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งพลังงาน การพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมการเป็นเจ้าของธุรกิจ และการบูรณาการศึกษาแบบ STEM

ประมาณการว่าค่าใช้จ่ายของเชลล์ในปี 2016 เกือบ 96 ล้านดอลล่าร์สหรัฐใช้ไปเพื่อโครงการพัฒนาบุคคลากร ตามดัชนีชี้วัดปี 2015 ให้กับประเทศที่อยู่ภายใต้โครงการขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่ำกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี และในปี 2016 เชลล์จ่ายเงินถึง 45,000ล้านดอลล่าร์สหรัฐเพื่อซื้อสินค้าและบริการจากผู้ผลิตและจำหน่ายกว่า 43,000 รายทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

สิ่งที่เราทำ

เชลล์เป็นกลุ่มบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีระดับโลก เราจ้างพนักงานประมาณ 500 คนในประเทศไทย

คุณค่าที่เรายึดถือ

หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจช่วยให้ทุกคนที่เชลล์ปฏิบัติตนสอดคล้องกับคุณค่าที่เรายึดถือ

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

พลังงานในอนาคต

เราใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเราเพื่อส่งมอบพลังงานที่สะอาดและมีปริมาณมากขึ้นสำหรับประชากรในโลกที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ร่วมงานกับเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยการร่วมงานกับเชลล์

ความยั่งยืน

ความยั่งยืนที่เชลล์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบพลังงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโลก