บริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2450 อย่างไรก็ดี ประวัติของเชลล์นั้นได้รับการบันทึกไว้ตั้งแต่ครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19

สำนักงานใหญ่ของเชลล์ตั้งอยู่ในกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมี มร. เบน แวน เบอร์เด็น ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยมี บริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รวมกันเข้าเป็นกลุ่มบริษัทในประเทศอังกฤษและแคว้นเวลส์ เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มเชลล์

กลยุทธ์ของเราคือ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำ เพื่อส่งมอบน้ำมัน ก๊าซ และพลังงานคาร์บอนต่ำท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานโลก โดยยึดหลักความปลอดภัยและความรับผิดชอบทางสังคม เป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของเรา

วัตถุประสงค์ของเชลล์คือ การเดินหน้าขับเคลื่อนโซลูชันพลังงานสะอาด เปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่ามาตรฐานการดำเนินชีวิตที่สูงขึ้นและจำนวนของประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นจะผลักดันให้แนวโน้มความต้องการพลังงาน น้ำมันและก๊าซ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต พร้อมกันนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการที่จะดูแลและแก้ไขปัญหาด้านการแปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั้นชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งพลังงานที่หลากหลายกำลังจะเกิดขึ้น

และด้วยแนวคิดนี้ เราได้วางกลยุทธ์ที่จะช่วยนำพาเราไปสู่จุดหมายดังต่อไปนี้

  • การลงทุนระดับโลก ซึ่งรวมถึงการไหลเวียนของกระแสเงินสดและการเพิ่มขึ้นของผลกำไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นบนรากฐานด้านการเงินที่แข็งแรงและหลักทรัพย์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่น
  • การมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงาน เพื่อตอบรับกับความต้องการด้านพลังงานของคนในสังคมที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น พลังงานที่สะอาดขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในตลาด รวมไปถึง
  • การรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจจากภาคสังคมที่เราดำเนินธุรกิจ เพื่อการส่งมอบสิ่งดีๆ ไปสู่สังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ของเรา

การที่เราจะประสบความสำเร็จในเชิงกลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองความท้าทายต่างๆ ที่เราได้ประเมินอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดและแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสภาวะแวดล้อมที่เป็นรากฐานของตลาดนั้นๆ เพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงด้านกำลังการแข่งขันและโมเดลธุรกิจ

เรามุ่งมั่นพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการทำให้การไหลเวียนของเงินสดเป็นไปได้อย่างมีอิสระและยั่งยืน รวมถึงให้ความสำคัญด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานของทรัพย์สิน และยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บุคลากรของเรา

บุคลากรของเรามีความสำคัญในการเดินหน้าด้านยุทธศาสตร์และช่วยรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของเชลล์อย่างยั่งยืน การทำงานในธุรกิจด้านพลังงานที่มีการแข่งขันสูง ต้องการบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความสามารถมาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจอย่างปลอดภัยไปด้วยกัน

เราเชื่อว่าการมีทีมที่หลากหลายพร้อมผู้นำที่มีความรู้ความสามารถ จะช่วยนำพาให้เราเดินหน้าอย่างปลอดภัยและมีผลประกอบการทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

เรียนรู้เพิ่มเติมด้านการทำงานกับเชลล์

รู้จักเชลล์ในปี พ.ศ.2561

เราดำเนินธุรกิจในมากกว่า 70+ ประเทศ

เรามีจำนวนพนักงานกว่า 82,000 คน

เราจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ได้กว่า 71 ล้านตันภายในปีนี้

เรามีการลงทุนในโรงกลั่นน้ำมัน 21 แห่ง

เราสามารถผลิตน้ำมันได้กว่า 3.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ผลประกอบการทางการเงินในปี พ.ศ.2561

รายได้: 388.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย: 23.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การลงทุน: 24.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การลงทุนด้านวิจัยและการพัฒนา: 986 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลโดยสังเขปด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี พ.ศ.2561

113 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ได้ใช้จ่ายด้านการลงทุนทางสังคมแก่โครงการอาสาสมัครทั่วโลก มีดังนี้

  • จำนวนเงิน 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาชุมชน บรรเทาภัยพิบัติ การศึกษา ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สุขภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ
  • จำนวนเงิน 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นถูกนำไปใช้ในโครงการที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักในการช่วยเหลือสังคมของเรา นั่นคือ การเข้าถึงพลังงาน ทักษะชุมชน การพัฒนาธุรกิจองค์กรและการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering and Maths – STEM)

ปี พ.ศ. 2560 เราคาดการณ์ว่าเงินจำนวน 102 ล้านดอลลาร์สหรัฐถูกนำไปใช้เพื่อการลงทุนด้านสังคม ในกลุ่มประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีการพัฒนามนุษย์ของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำ ปี พ.ศ. 2559 โดยประเทศเหล่านี้มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศน้อยกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในแต่ละปี การสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญนี้ได้ถูกส่งมอบในรูปแบบของงานอาสาสมัครโดยพนักงานเชลล์และการบริจาคสิ่งของ

ที่มาของเรา

ประวัติความเป็นมาของเชลล์นำคุณจากกรุงลอนดอนสู่ทวีปเอเชีย จากจุดกำเนิดของรถยนต์สู่การพัฒนาเชื้อเพลิงเพื่อความยั่งยืนชนิดต่างๆ สิ่งเหล่านี้ คือประวัติศาสตร์ของการสำรวจ นวัตกรรม และจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้บุกเบิกที่ยังคงกำหนดทิศทางของเชลล์จนถึงปัจจุบัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของเรา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

สิ่งที่เราทำ

เชลล์เป็นบริษัทพลังงานระดับนานาชาติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานจากทั่วโลกที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความต้องการพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น โดยดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

คุณค่าที่เรายึดถือ

คุณค่าหลักที่เรายึดถือ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจช่วยให้ทุกคนที่เชลล์ปฏิบัติตนสอดคล้องกับคุณค่าเหล่านี้รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

พลังงานในอนาคต

เราใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อส่งมอบพลังงานที่สะอาดและมีปริมาณมากขึ้นให้กับประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

ร่วมงานกับเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยการร่วมงานกับเชลล์