รายงานความยั่งยืน

เราได้เริ่มจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยสมัครใจ อย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์มาตั้งแต่ปี 1997

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

เราเป็นใคร

เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบุคลากร และพัฒนาการของเราจากร้านค้าเล็ก ๆ ในกรุงลอนดอนเมื่อเกือบ 200 ปีที่แล้ว

สิ่งที่เราทำ

เชลล์เป็นกลุ่มบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีระดับโลก เราจ้างพนักงานประมาณ 500 คนในประเทศไทย