รายงานประจำปีและสื่อสิ่งพิมพ์

รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน รายงานความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน รายงานภาษี และรายงานอื่นๆ

ดูออนไลน์หรือดาวน์โหลดรายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

เราเป็นใคร

เชลล์เป็นบริษัทพลังงานและปิโตรเคมีระดับนานาชาติ เราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยให้โลกมีอนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืน เรามีพนักงานกว่า 103,000 คน และดำเนินธุรกิจในกว่า 70 ประเทศ โดยมีสัดส่วนของผู้หญิงที่เป็นฝ่ายบริหารในองค์กรมากถึง 32%

สิ่งที่เราทำ

เชลล์เป็นบริษัทพลังงานระดับนานาชาติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานจากทั่วโลกที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความต้องการพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น โดยดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม