รายงานประจำปีและสื่อสิ่งพิมพ์

รายงานประจำปี 2019 และแบบฟอร์ม 20-F, รายงานผลความยั่งยืนปี 2019 และ คู่มือนักลงทุนปี 2019 สามารถอ่านได้บนเว็บไซต์รายงานของเรา

รายงานความยั่งยืน

เราได้เริ่มจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยสมัครใจ อย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์มาตั้งแต่ปี 1997

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

เราเป็นใคร

เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจและบุคลากร และพัฒนาการของเราจากร้านค้าเล็ก ๆ ในกรุงลอนดอนเมื่อเกือบ 200 ปีที่แล้ว

สิ่งที่เราทำ

เชลล์เป็นบริษัทพลังงานระดับนานาชาติที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานจากทั่วโลกที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความต้องการพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น โดยดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม