เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล

สารช่วยลดแรงเสียดทานและทำความสะอาดมากถึง 3 เท่า

คืนพลังให้เครื่องยนต์ได้ถึง 100%

สารทำความสะอาดมากกว่าสูตรเดิม 20%

กำจัดคราบตะกรันที่ก่อตัวขึ้นในเครื่องยนต์

เทคโนโลยี DYNAFLEX ช่วยเพิ่มพลังให้เครื่องยนต์

เทคโนโลยี DYNAFLEX ช่วยทำความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์

Disclaimers

  1. เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์95 มีสารช่วยลดแรงเสียดทานและทำความสะอาดมากถึง 3 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ ช่วยทำความสะอาดชิ้นส่วนสำคัญในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ วาล์วไอดี และ/หรือ หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง จากการก่อตัวของคราบตะกรัน มีโมเลกุลช่วยลดแรงเสียดทานในส่วนประกอบสำคัญของเครื่องยนต์ ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธีการขับขี่ของผู้ขับขี่
  2.  เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์95 ใหม่ มีสารทำความสะอาดมากกว่าสูตรเดิม 20% เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์95 สูตรเก่า ช่วยทำความสะอาดชิ้นส่วนสำคัญในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ วาล์วไอดี และ/หรือ หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง จากการก่อตัวของคราบตะกรัน มีโมเลกุลช่วยลดแรงเสียดทานในส่วนประกอบสำคัญของเครื่องยนต์ ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธีการขับขี่ของผู้ขับขี่
  3. เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์95 มีเทคโนโลยี DYNAFLEX ช่วยเพิ่มพลังให้เครื่องยนต์เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธีการขับขี่ของผู้ขับขี่
  4. เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ช่วยคืนพลังให้เครื่องยนต์ได้ถึง 100% จากการกำจัดคราบตะกรันที่ทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ลดลงในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งวัดผลจากการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม DW10B ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธีการขับขี่ของผู้ขับขี่
  5. เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ช่วยทำความสะอาดชิ้นส่วนสำคัญในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ วาล์วไอดี และ/หรือ หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง จากการก่อตัวของคราบตะกรัน ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธีการขับขี่ของผู้ขับขี่
  6. เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล มีเทคโนโลยี DYNAFLEX ช่วยทำความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์ เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ ช่วยทำความสะอาดชิ้นส่วนสำคัญในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง จากการก่อตัวของคราบตะกรัน  ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธีการขับขี่ของผู้ขับขี่

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ น้ำมันเชื้อเพลิงเชลล์