เชลล์ ซีอาร์ที - การลดค่าใช้จ่ายเพื่อไปสู่ เน็ต ซีโร่

การลดค่าใช้จ่ายเพื่อไปสู่ เน็ต ซีโร่

ในขณะที่ทั่วโลกต้องการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของข้อตกลงมาตรฐานปารีส เชลล์จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในขณะที่ยังคงรักษาศักยภาพในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้อย่างไร กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันของเราจะช่วยคุณตลอดการเดินทาง

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจของคุณในอนาคต

HTML5 Experiment: Show Content Block image on mobile
เชลล์ ซีอาร์ที - ราคาที่แข่งขันได้

ราคาที่แข่งขันได้

ให้ฟลีทของคุณดำเนินงานได้ โดยได้รับสิทธิประโยชน์และส่วนลด อีกทั้งยังมีการกําหนดราคาที่โปร่งใสช่วยให้คุณจัดการการใช้จ่ายของคุณได้

เชลล์ ซีอาร์ที - ธุรกิจขนส่งเชิงพาณิชย์

การวางแผนเส้นทาง

คํานวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันด้วยระบบการจัดการและการตรวจสอบยานพาหนะแบบเรียลไทม์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

เชลล์ ซีอาร์ที - การฝึกอบรมผู้ขับขี่

การฝึกอบรมผู้ขับขี่

ให้ผู้ขับขี่ของคุณมีความรู้ ความปลอดภัย ด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมเฉพาะทาง ซึ่งการฝึกอบรมผู้ขับขี่ของเชลล์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงได้ดียิ่งขึ้น

คุณอาจสนใจ

เชลล์ ซีอาร์ที นําทางสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ช่วยให้ฟลีทของคุณลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และแนะนำเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ที่เหมาะสําหรับธุรกิจคุณ ด้วยการใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ให้ความสําคัญกับการหลีกเลี่ยงการปล่อยมลพิษ ก่อนที่จะใช้วิธีการลดและชดเชย – เราจะช่วยให้คุณบรรลุความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพและมีกำไร

การควบคุมจัดการฟลีทที่ดีเยี่ยม

เราจะช่วยให้ธุรกิจขนส่งของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยโซลูชั่นแบบครบวงจร ที่รวมทุกอย่าง ตั้งแต่การคำนวนค่าน้ำมัน การจัดการบัตร การกำหนดผลิตภัณฑ์ และยังช่วยให้คุณบริหารค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

เครื่องมือและการบริการ

ที่เชลล์เรามีเครื่องมือและการให้บริการขนส่งทางถนนที่ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดสำหรับฟลีทของคุณ

เชลล์ ซีอาร์ที ในประเทศของคุณ