ดาวน์โหลดไฟล์แผนที่

สถานที่ตั้ง อาคารเชลล์ 10 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ตู้ไปรษณีย์ ป.ณ. 345 กรุงเทพฯ 10501

โทรศัพท์ (66) 0 2262 6000

โทรสาร (66) 0 2249-8393

สอบถามข้อมูลทั่วไป generalpublicenquiries-th@shell.com

Google Map : Latitude 13.712493, Longitude 100.557261