ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ Shell ADVANCE สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ Shell ADVANCE MotoCare Express

การชดเชยคาร์บอนเครดิต

เชลล์ฟลีทโซลูชั่นนำเสนอ การชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เป็นศูนย์ โดยเชลล์มีความมุ่งมั่นตั้งใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ Powering Progress ในการพิทักษ์และปลูกป่า โดยลูกค้าสามารถเข้าร่วมโครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้

คลิกอ่านเพิ่มเติม

Alt tag

โครงการขับขี่ปลอดภัย จากเชลล์ฟลีทโซลูชั่น

การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในหลักสูตรการสอนขับรถเพื่อการขนส่ง จากผู้เชี่ยวชาญ จากโรงเรียนสอนขับรถที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน โดยยกระดับมาตรฐาน และคุณภาพของพนักงานขับรถตามมาตรฐานสากล

Alt tag

ห้องอาบน้ำให้บริการฟรี *

ภายในสถานีบริการน้ามันเชลล์มีห้องอาบน้า เพื่อให้บริการแก่นักเดินทางโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมมีการแบ่งพื้นที่ชัดเจนระหว่างชาย-หญิงเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งมีบริการเครื่องซักผ้าและอบผ้าแบบหยอดเหรียญ ไว้ให้คุณได้ใช้บริการเพื่อความสะดวกในการเดินทางไกลอีกด้วย

*มีให้บริการเฉพาะบางสถานีเท่านั้น

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ Shell ADVANCE สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ Shell ADVANCE MotoCare Express

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ (Shell ADVANCE) สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ (Shell ADVANCE MotoCare Express)

ศูนย์บริการเชลล์ แอ๊ดว้านซ์ (Shell ADVANCE) ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น พร้อมทั้งบำรุงรักษาเบื้องต้น สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อให้การทำงานของคุณไม่หยุดชะงัก

HTML5 Experiment: Show Content Block image on mobile