อย่างไรก็ตาม เรายังไม่มีสูตรสำเร็จที่จะแก้ไขปัญหาการเข้าถึงพลังงานของโลกได้ แนวทางการพัฒนาของเชลล์ตั้งอยู่บนพื้นฐานการเพิ่มศักยภาพในแต่ละพื้นที่ ควบคู่ไปกับความต้องการ และโอกาส

เชลล์ประยุกต์ใช้ทรัพยากรทั้งด้านธุรกิจและเทคนิคต่าง ๆ ที่มีอยู่ เพื่อร่วมผลักดันการเข้าถึงพลังงานให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในชุมชนและภูมิภาคที่มีความต้องการเข้าถึงพลังงานเป็นอย่างมาก และเป็นชุมชนที่เชลล์เข้าไปดำเนินธุรกิจ

ความร่วมมือในการนำพลังงานมาสู่ผู้คนได้มากขึ้น

ระดับการเข้าถึงพลังงานมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจากทั่วทุกมุมโลก และเชลล์ไม่สามารถเผชิญหน้ากับปัญหานี้ได้เพียงลำพัง เชลล์จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อออกแบบและดำเนินการตามแนวทางของโครงการเพื่อการเข้าถึงพลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้แต่ละประเทศสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวกับพลังงาน

เชลล์ยังสนับสนุนในเรื่องความเป็นผู้นำและกลยุทธ์พร้อมแนวทางต่าง ๆ ให้กับพันธมิตรของเรา

เรื่องราวความสำเร็จ

ฟิลิปปินส์

ในปี พ.ศ. 2561 เชลล์ได้ดำเนินงานโครงการพลังงานในหมู่บ้านล็อกปาน ในนิวอิบาเจห์ เมืองเอลนิโด้ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ดำเนินงานของเชลล์ซึ่งตั้งอยู่ในปาลาวัน ชุมชนเหล่านี้ต้องการพลังงานและการเข้าถึงน้ำสะอาด เชลล์ได้พัฒนาแผงพลังงานแสงอาทิตย์ของชุมชนเพื่อจัดสรรพลังงานที่จำเป็น รวมทั้งพลังงานน้ำ และการดำเนินธุรกิจเข้าไว้ด้วย แผงพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้สามารถผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์สำหรับแต่ละครัวเรือนได้ รวมถึงเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้สำหรับปั๊มน้ำ เพื่อจ่ายน้ำสะอาดให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน ศูนย์พลังงานนี้ได้รับการบริหารและจัดการโดยผู้คนในท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และได้กลายมาเป็นจุดนัดพบประจำของชาวบ้านอีกด้วย

นอกจากนี้เชลล์ยังทำงานร่วมกับชาวบาตัก หนึ่งในกลุ่มชนพื้นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของฟิลิปปินส์ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าลึกของเกาะปาลาวัน ในอดีตชาวบาตักอาศัยแสงสว่างจากการเผาไม้ และใบไม้ในป่า และเพื่อพัฒนาการเข้าถึงและการใช้พลังงานที่มีอยู่เดิมนี้เชลล์และมูลนิธิของเชลล์ในประเทศฟิลิปปินส์ ได้สนับสนุนเงินทุนสำหรับการสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กจากพลังงานน้ำ และพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจัดสรรไฟฟ้าเข้าสู่ครัวเรือนเป็นครั้งแรก ซึ่งช่วยสร้างโอกาสใหม่ ๆ ที่ดีให้กับชุมชน อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ที่นี่ หรือดูวิดีโอด้านบนเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

มาเลเซีย

ในมาเลเซีย เชลล์ทำงานร่วมกับพันธมิตรจาก Tonibung และ PACOS Trust เพื่อเพิ่มการเข้าถึงไฟฟ้าให้กับชุมชน Saibibingkol และ Sabah โดยโครงการนำร่องในขั้นแรกสามารถแจกจ่ายไฟฟ้าให้กับชุมชนได้ถึง 42 ครัวเรือน เป็นการเพิ่มการเข้าถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคงจากทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และกังหันน้ำ

เชลล์ยังได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้ไฟฟ้าเพื่อกิจกรรมที่ช่วยสร้างรายได้ต่างๆ เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า หรือผลิตมันสำปะหลังอบแห้ง และโม่แป้ง อ้างอิงจากโครงการนำร่องที่ประสบความสำเร็จ โครงการนี้ ได้ยกระดับการสร้างพลังงานไฟฟ้าให้แก่หมู่บ้านอีก 2 แห่งในปี พ.ศ. 2562

นอกจากนี้คุณยังอาจสนใจ

Delivering reliable electricity in Africa and Asia

Shell’s Emerging Markets Power business is looking to support countries where the largest gaps to energy access remain, by building an integrated sustainable power infrastructure with services, offerings, and solutions that help to provide electricity, advance the energy transition, and improve lives.

Weaving the golden thread of energy

Shell CEO Ben van Beurden on the company’s ambition to provide electricity to 100 million people who do not have a modern connection.