การผลิตและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอาจส่งผลต่อคุณภาพอากาศ เราได้พัฒนาเชื้อเพลิงขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้แก่ลูกค้าและมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงของผู้ขับขี่ยานยนต์ เรายังพยายามลดมลพิษทางอากาศจากการดำเนินงานของเรา เช่น จำกัดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และสารอินทรีย์ระเหย

ในระยะต้นของช่วงปี พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2543 เราเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ผลิตน้ำมันดีเซลที่มีกำมะถันปริมาณต่ำมากเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการค้าเป็นกลุ่มแรก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เราได้ลงทุ่นกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อผลิตตัวเลือกเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำสำหรับเรือและยานพาหนะขนาดใหญ่ที่หลากหลายขึ้น เรายังได้ผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับการใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งทางมหาสมุทรและบนบกอีกด้วย

เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชลล์และเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่า

เรียนรู้เพิ่มเติมว่าเราช่วยให้ลูกค้าลดการปล่อยมลพิษได้อย่างไร

การขนส่งในอนาคต

เรากำลังพัฒนาเพื่อช่วยให้ผู้คนและสินค้าสามารถเดินทางเคลื่อนย้ายอย่างสะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การขนส่งในอนาคต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในความยั่งยืน

น้ำจืด

เราบริหารจัดการการใช้น้ำและใช้วิธีการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อลดการใช้น้ำจืดของเรา เราปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับน้ำในทุกที่ที่เราดำเนินงานและยังกำหนดมาตรฐานน้ำของเราเองมาบังคับใช้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสำหรับอุตสาหกรรมของเรา

สิ่งแวดล้อม

เชลล์มอบพลังงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งช่วยให้โลกก้าวเดินไปสู่อนาคตที่การใช้พลังงานจะส่งผลกระทบน้อยที่สุดกับโลกของเรา