ในส่วนนี้

ประวัติความเป็นมาขององค์กร

ศึกษาว่าเชลล์ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานรายใหญ่ของโลกได้อย่างไร

ประวัติเชลล์ในประเทศไทย

เชลล์มีบทบาทอย่างกว้างขวางใน อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมเคมี ในประเทศไทย นับตั้งแต่การสำรวจ และ ผลิตปิโตรเลียม การกลั่น จนกระทั่ง ถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน และเคมีภัณฑ์ ต่างๆ

ประวัติความเป็นมาของโลโก้เชลล์

ชื่อเชลล์ โลโก้หอยเชลล์ และสีเหลืองแดงที่โดดเด่น สื่อถึงความเป็นแบรนด์เชลล์มาเป็นเวลากว่า 100 ปีมาแล้ว