การเป็นผู้ลงทุนและผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเชลล์ ต้องทำอย่างไร?

 1. ต้องประเมินศักยภาพตัวเองก่อน เช่น มีที่ดินเท่าไร มีงบประมาณการลงทุนเท่าไร และสนใจทำธุรกิจแถวไหน
 2. เจ้าหน้าที่ของเชลล์จะช่วยให้คำแนะนำต่างๆ รวมถึงธุรกิจเสริมใดๆ ในสถานี
 3. ทางเชลล์จะประเมินแผนงานธุรกิจของผู้ลงทุน และให้คำแนะนำในการเริ่มต้นการทำธุรกิจ

พื้นที่ที่ใช้ในการตั้งสถานีจะต้องมีลักษณะอย่างไร (กรุงเทพมหานคร)

 1. พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตรว.และด้านหน้าติดถนนกว้างไม่น้อยกว่า 45 เมตร
 2. อยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทาง(ความกว้างถนน) ไม่น้อยกว่า 16 เมตร และยาวต่อเนื่องไปตลอดจนเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 16 เมตร

พื้นที่ที่ใช้ในการตั้งสถานีจะต้องมีลักษณธอย่างไร (เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด)

พื้นที่ในเขตปริมณฑล และต่างจังหวัด ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2-3 ไร่ และมีความกว้างติดถนนไม่น้อยกว่า 60 เมตร

ที่ตั้งในการจัดสถานีมีลักษณะอย่างไร

 1. ที่ดินอยู่ติดถนนที่กว้างไม่น้อยกว่า 16 เมตร
 2. ไม่ตั้งอยู่บนที่ลาดชัน หรือเชิงสะพาน ในระยะ 50 เมตร จากจุดเริ่มต้นทางเข้า-ออก  และสถานที่ขอตั้งต้องไม่มีสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ ช่องทางเปิดของเกาะกลางถนน / ทางระบายน้ำ / กำแพงของถนน  ไม่ตั้งอยู่ใกล้ทางโค้งรัศมีน้อยกว่า 1,000 เมตร ไม่ตั้งอยู่ใกล้ทางแยกในระยะ 500 เมตร ไม่มีจุดสิ้นสุด / จุดเริ่มต้นของเชิงลาดสะพาน ไม่มีรางรถไฟในระยะ 30 เมตร
 3. ในระยะ 150 เมตร จากจุดเริ่มต้นของทางเข้า / ออก สถานที่ขอจัดตั้งสถานีบริการ
 4. ไม่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของทางโค้งของถนนสาธารณะ / ทางหลวง

ผู้ขอจัดตั้งสถานีจำเป็นต้องมีที่ดินเป็นของตัวเองหรือไม่

ผู้ขอจัดตั้งสถานีจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการเป็นเจ้าของหรือมีสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว โดยระบุวัตถุประสงค์การประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

การสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง มีค่าใช้จ่าเท่าไร

 • การก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก มูลค่า 15-18 ล้านบาท ประกอบด้วย แท่นจ่าย และอาคารสำนักงาน
 • การก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันขนาดกลาง มูลค่า 18-20 ล้านบาท ประกอบด้วย 3-4 แท่นจ่าย อาคารบริหาร และอาคารบริการธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
 • การก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันสมบูรณ์แบบ มูลค่า 25-35 ล้านบาทขึ้นไป ประกอบด้วย 5 แท่นจ่ายขึ้นไป ให้บริการครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึงการจำหน่ายดูแลรักษายางยนต์ แบตเตอร์รี่ และอาคารบริหารและอาคารบริการที่ห้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สะดวกซื้อ ร้านอาหาร และร้านค้าอื่นๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

เอกสารที่ใช้สำหรับการขอจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันมีอะไรบ้าง

 1. แผนที่ของพื้นที่ที่จะขอจัดตั้งสถานีบริการ
 2. โฉนดที่ดิน ด้านหน้า และด้านหลัง (สารบัญจดทะเบียน) ทุกหน้าขนาดเท่าต้นฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้ขอเป็นผู้แทนจำหน่าย แหละหรือเจ้าของที่ดิน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน

คุณได้อะไรจากการเป็นผู้ลงทุนสร้างและบริหารสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (DO)

 1. ได้เป็นเจ้าของธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชลล์
 2. มีโอกาสขยายธุรกิจอื่นๆ ในสถานีบริการน้ำมันเชลล์ เช่น ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ ศูนย์อาหาร ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ร้านล้างรถ เป็นต้น
 3. มีฐานลูกค้าประจำทั้งรถส่วนตัว และรถธุรกิจ
 4. มีโอกาสขยายสาขา
 5. มีระบบสนับสนุนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกในการบริหารธุรกิจ พร้อมระบบการจัดการสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม
 6. มีการจัดอบรมเจ้าของธุรกิจและพนักงานอย่างเป็นประจำ
 7. มีกิจกรรมส่งเสิรมการขายและโฆษณาจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง
 8. มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศระดับโลก
 9. ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
 10. มีการรับประกันคุณภาพน้ำมัน

สมัครเป็นผู้ลงทุนสร้างและบริหารสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (DO)

หากคุณมีลักษณะพื้นที่ที่ใช้ในการตั้งสถานีตรงตามมาตรฐานที่เชลล์กำหนดและมีความพร้อมด้านเงินลงทุนในการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันตามมาตรฐานที่เชลล์กำหนดและมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการทำธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน คุณสามารถสมัครเป็นผู้ลงทุนสร้างและบริหารสถานีบริการน้ำมันเชลล์ได้

 • ส่งสำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน ด้านหน้า และด้านหลัง (สารบัญจดทะเบียน) ทุกหน้าขนาดเท่าต้นฉบับ แล้วส่งมาที่ p.kattiyothaiwong@shell.com
 • ทั้งนี้ผู้ขอต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินที่เสนอ เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 063-081-9895 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.

เป็นผู้ดำเนินงานสถานีบริการเชลล์ (Company Owned:CO)

หากคุณกำลังมองหาคู่ค้ามืออาชีพมาตรฐานโลก ที่จะเป็นคู่คิดทางธุรกิจและพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันในธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน เชลล์ขอมอบโอกาสนี้ให้กับคุณ

ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเชลล์ (CO)