สงกรานต์นี้พบกับกิจกรรม“เชลล์เติมความปลอดภัยให้กัน” ตามรายชื่อสถานีบนเส้นทางหลักที่ร่วมรายการ และโปรโมชั่นดีๆตลอดการเดินทาง