Shell FuelSave Diesel B10

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล สูตรใหม่!

√ ใช้ดีชัวร์ ด้วยน้ำมันสูตรมาตรฐานระดับโลก คุณภาพดีเหมือนเดิม

√ สะอาดชัวร์ ด้วยเทคโนโลยี Dynaflex ป้องกันตะกรันสะสม ให้เครื่องยนต์สะอาด เผาไหม้สมบูรณ์*

√ ประหยัดชัวร์ จ่ายเท่าเดิม ได้จำนวนลิตรเพิ่มขึ้น**

ส่วนประกอบ: น้ำมันดีเซล 90% และ ไบโอดีเซล (B100) 10%

ไบโอดีเซล คืออะไร 
ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่ใช้งานได้เหมือนน้ำมันดีเซลธรรมดา แต่ผลิตจากวัสดุทางชีวภาพ ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Bio หรือ ‘ไบโอ’ จึงได้ชื่อว่า ‘ไบโอดีเซล’ ซึ่งทำได้โดยนำพืชน้ำมัน และน้ำมันประกอบอาหารที่ใช้แล้วดังกล่าว มาผ่านกระบวนการทางเคมีกลายเป็นไบโอดีเซล

*ช่วยทำความสะอาดชิ้นส่วนสำคัญในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง จากการก่อตัวของคราบตะกรัน ผลลัพธ์จากการใช้งานจริงอาจแตกต่างตามประเภทและสภาพของยานพาหนะ รวมถึงวิธีการขับขี่ของผู้ขับขี่

**เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกลไกตลาด

ตรวจเช็กรุ่นรถยนต์ที่รองรับน้ำมันดีเซล ได้ที่นี่

รายชื่อสถานีบริการเชลล์ที่มีน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล จำหน่าย ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563

เครื่องมือที่เป็นประโยชน์

เนื้อหาแนะนำ

เทคนิคการขับรถด้วยความประหยัด

การเปลี่ยนรูปแบบการขับรถของคุณเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมาก ลองทำตามเทคนิคของเรา และเรียนรู้วิธีการประหยัดมากขึ้น

10 เทคนิคเพื่อความปลอดภัย

ปฏิบัติตามคำแนะนำของ Don Palmer และคุณจะสามารถขับรถได้ดียิ่งขึ้น

น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่น เชลล์

ข้อมูลของชนิดน้ำมันหล่อลื่นระดับโลก และเทคโนโลยีการผลิต