เชลล์ ซีอาร์ที - ฟลีทของคุณควรได้รับการปกป้องที่ดียิ่งขึ้นหรือไม่?

ฟลีทของคุณควรได้รับการปกป้องให้ดียิ่งขึ้นหรือไม่?

โซลูชันที่ช่วยป้องกันการใช้งานที่ผิดปกติและการใช้จ่ายมากเกินไป ตรวจจับกิจกรรมที่ผิดปกติและสามารถแจ้งเตือนคุณเพื่อให้คุณดําเนินการได้ทันที

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าในทุกย่างก้าว

HTML5 Experiment: Show Content Block image on mobile
เชลล์ ซีอาร์ที - ปรับปรุงความปลอดภัยของบัตร

ปรับปรุงความปลอดภัยของบัตร

ป้องกันการฉ้อโกงด้วยเทคโนโลยี PIN ของเชลล์การ์ด นอกจากนี้ยังมีการยืนยันรหัสฟลีทเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ

เชลล์ ซีอาร์ที - การควบคุมธุรกรรม

การควบคุมธุรกรรม

ตั้งค่าและเปลี่ยนแปลงวงเงิน สําหรับยอดรวมของธุรกรรมของบัตรแต่ละใบ เพื่อให้บัตรของคุณถูกควบคุมอย่างถูกต้อง โดยระบบ/บัตร จะถูกปฏิเสธอัตโนมัติหากการทำธุรกรรมไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

เชลล์ ซีอาร์ที - การดําเนินการอย่างทันท่วงที

การดําเนินการอย่างทันที

ระงับบัตรของคุณทันทีผ่านเชลล์ ฟลีท ฮับ หากสูญหายหรือถูกขโมย นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับธุรกรรมที่ผิดปกติได้

คุณอาจสนใจ

เชลล์ ซีอาร์ที นําทางสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ช่วยให้ฟลีทของคุณลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และแนะนำเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ที่เหมาะสําหรับธุรกิจคุณ ด้วยการใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ให้ความสําคัญกับการหลีกเลี่ยงการปล่อยมลพิษ ก่อนที่จะใช้วิธีการลดและชดเชย – เราจะช่วยให้คุณบรรลุความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพและมีกำไร

การควบคุมจัดการฟลีทที่ดีเยี่ยม

เราจะช่วยให้ธุรกิจขนส่งของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยโซลูชั่นแบบครบวงจร ที่รวมทุกอย่าง ตั้งแต่การคำนวนค่าน้ำมัน การจัดการบัตร การกำหนดผลิตภัณฑ์ และยังช่วยให้คุณบริหารค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ขับเคลื่อนความประหยัดในทุกย่างก้าว

ลดต้นทุนด้วยราคาที่แข่งขันได้ ระยะเวลาการให้เครดิตสำหรับคุณ และส่วนลดพิเศษตามปริมาณการใช้งานของคุณ เราพร้อมที่จะแนะนําโซลูชันใหม่ๆ ที่จะช่วยคุณลดต้นทุนและการปล่อยมลพิษ ซึ่งทําให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอนได้ทั้งในด้านผลกําไรและประสิทธิภาพ

เชลล์ ซีอาร์ที ในประเทศของคุณ